Diploma's/Portfolio

Op deze pagina  worden de belangrijkste diploma's en getuigschriften vermeld die ik in de loop der jaren heb mogen ontvangen. De reden om deze op mijn site te plaatsen is dat mensen, instellingen, bedrijven e.d. kunnen zien met wie ze eventueel in zee gaan als men gebruik wil maken van mijn diensten als Budosportleraar of als leraar selfdefence. Ook zal ik enkele projecten e.d. welke ik heb mogen voltooien, op deze pagina plaatsen als een soort portfolio.

Mocht u meer informatie over mij of mijn ervaringen willen hebben, kijk dan op de informatie- en de info actueel pagina's. Op de zelfverdedigingspagina vindt u meer info over de weerbaarheidsprojecten en mogelijkheden!

Paul Jansen

Calibris certificaat 138088 BCJ

 

 

 

 

 

 

Hiernaast ziet u het Calibris certificaat welke via mij toegekend is aan Budocentrum Julianadorp

De bedoeling hiervan is dat Calibris studenten t/m niveau 4 naar BCJ stuurt en dan via BCJ deze studenten aan stageplaatsen helpt zodat zij op het Budocentrum kunnen leren en stages lopen t.b.v. hun opleiding.

Jeroen Blom en ik hebben allebei een certificaat op naam ontvangen om deze begeleiding op het Budocentrum op ons te kunnen nemen.

Het certificaat is vier jaar geldig en het is een goede zaak dat studenten in sportopleidingen bij ons dee gelegenheid hebben.

 

 

 

Update 03-04-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

STage weerbaarheid met Frank Philipoom 03 09 08

 

Dit krantenartikel stond op maandag in de Helderse Courant n.a.v. een stage in weerbaarheid op woensdag 3 september 2008 in de dojo van BCJ. De stage werd gegeven om de lessen weerbaarheid een impuls te geven en de noodzaak aan te tonen dat ook kinderen weerbaar(der) kunnen en moeten worden!

 

Ik hoop dat door het lezen van dit artikel scholen en gemeente in Den Helder gaan inzien dat er nog een lange weg te gaan is voordat iedereen zich ervan bewust is dat er meer gedaan moet worden dan nu het geval is omdat de overheidsprojecten "Marietje Kessel" en "Rots en water" gestopt zijn omdat er geen subsidie meer gegeven wordt voor deze projecten!

Er moet naar mijn mening meer gedaan worden in de praktijksfeer zoals daadwerkelijk aanvallen en verdedigen! Hierin kun je leren ontwijken en voorkomen dat je b.v. vastgepakt wordt. Hiernaast passen dan rollenspellen en kringgesprekken enz. Dit is het zogenaamde totaalpakket zoals ik dit zelf zie en zo geef ik ook les in de dojo van BCJ!

 

Wilt u of uw kind meedoen met een paar lessen? U kunt nu vier lessen gratis meedraaien voordat u lid hoeft te worden van BCJ. Ik zou zeggen; maak gebruik van deze unieke mogelijkheid want het kost u niets!!!

Stage weerbaarheid woensdag 3 september 2008 in de dojo van BCJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de mantelzorger 2008 (Te Papendal bij Arnhem)

Afgelopen vrijdag 27 06 2008 heb ik mogen meewerken aan het programma van "Uit- dag van de mantelzorger 2008". Het was de vierde keer dat deze gehouden werd en er waren ongeveer 750 deelnemers die deze dag bezochten. Mantelzorgers zijn mensen die in hun directe omgeving zoals iemand in gezin of familie, vriendenkring, buren etc. iemand hebben die verzorging behoeft! Deze mensen doen dit meestal uit naastenliefde en of familiezorg! Je zou ook kunnen zeggen "het overkomt je gewoon!". Om deze mensen eens een gezellige UIT-dag te bezorgen en ook samen te brengen om eens bij te praten met deelgenoten, wordt deze dag 1 keer per jaar georganiseerd door "Mezzo"! Dit is een koepelorganisatie waar mantelzorgers lid van kunnen worden. Iik heb met diverse deelnemers gepraat en ik vind het erg schrijnend om te horen wat deze mensen allemaal meemaken! Toch heb ik ook erg veel gelachen met vele deelnemers en mijn assistent voor die dag Anton van Gemert die mij erg enthousiast heeft geholpen die dag! Hieronder wat foto's die door Anton van Gemert en een deelnemer (Ge Rouwendal), gemaakt zijn, waarvoor hartelijk dank!!!

toespraak podium

 

 

Hier sta ik op het podium om mijn toespraak in te leiden die ik gegeven heb voor 750 deelnemers die aan deze dag deelnamen!

 

Deze toespraak ging over de "weerbaarheid" van de moderne mantelzorger!

 

Het zwarte puntje op mijn linker revers is een zogenaamde "knoopmicrofoon".

 

 

 

 

 

 

 

 

voorbeeld toespraak

 

Hier ziet u hoe ik een kleine demonstratie geef voor het publiek in de zaal hoe je iemand onder controle brengt, en houdt, tijdens mijn toespraak als afsluiting van de toespraak en als antwoord op een paar vragen uit de zaal.

"Slachtoffer" is Anton van Gemert!!

Foto Ge Rouwendal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interactief de  zaal in

 

 

Hier ben ik bezig om tijdens de toespraak de zaal interactief te betrekken bij mijn boodschap!

De moderne mantelzorger is WEERBAAR!!!

Hiervoor was ik uitgerust met een knoopmicrofoon voor mijzelf om te kunnen praten en met een draadloze handmicrofoon om de vragen en eventuele antwoorden van mensen uit het publiek, verstaanbaar te maken voor de rest van het publiek. Dit werkte zeer goed en hierdoor kon iedereen in de zaal alles volgen  en was voor mij de entourage goed geregeld door de staf van Mezzo en de medewerkers van Papendal.

 

Hartelijk dank voor de goede begeleiding!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

Na de toespraak heb ik de lunch genoten samen met Anton en enkele deelnemers.

Na de lunch heb ik twee workshops gehouden van een uur in zaal twee van het congrescentrum van Papendal.

In totaal hebben zo rond de 60 deelnemers deze workshops gevolgd en het merendeel was erg enthousiast en heeft toch aardig wat opgestoken!

Ik vond het een eer om mijn medewerking te verlenen aan deze dag!

 

Patricia; nog hartelijk dank voor de goede samenwerking!

 

Paul Jansen

 

 

 

 

 

 

 

instructeur allround IBK 1995

 

Dit diploma heb ik mogen ontvangen uit de handen van Kaicho Bluming in 1995 nadat ik een cursus voor instructeur allround fighting had afgerond. Dit was mijn eerste officiele diploma als Budoleraar.

Ik ben nog steeds erg dankbaar dat ik dit toen heb mogen doen.

Hierbij behoorde ook de Eerste Dan Allround fighting en een diploma als scheidsrechter welke ik hier niet zal afbeelden omdat het anders teveel zou worden!

logo ibk

 

Logo IBK  zoals gedragen wordt op het karatepak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texel 2004 (workshop weerbaarheid school uit Zeist)

Een collega (Henk van der Salm) en ik hebben de eer gehad een introductie/workshop te hebben mogen geven aan een school uit Zeist (eind mei 2004) op Texel. Deze school was daar met een groep leerlingen en wilde dan graag een introductieles verzorgd zien door ons op bovengenoemd gebied. De school heeft zelf contact gezocht met de Heer van der Salm. Het betrof een groep van meer dan vijftig kinderen! Ik hoop dat dit voor Henk en mij een eerste aanzet mag zijn voor meer van dit soort contacten en dat wij meer projecten mogen verzorgen zodat wij een ieder, waar nodig, kunnen helpen om meer rekening met elkaar te houden zodat leerlingen (b.v.) en leraren zich beter in elkaars situatie kunnen inleven (empathie) en alleen hierdoor al minder dreigende, agressieve of geweldadige situaties zullen voorkomen.

3e Dan IBK Allround

 

 

Hiernaast is het 3e Dan diploma IBK Allround Fighing afgebeeld welke ik heb mogen ontvangen uit handen van Kaicho Bluming persoonlijk op 28 januari 2006.

 

 

 

Inmiddels ben ik sinds juni 2010 vierde Dan Allround Fighting.

Naschrift Webmaster juli 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branchcheif Budokai Noordkop

 

 

Dit is het certificaat dat je verkrijgt als je de zegsman c.q. voorzitter wordt van een IBK Budokai. Dat ben ik dus geworden van de Marine Budokai Tsunami Afdeling Noordkop. Hierbij zijn aangesloten: Budocentrum Julianadorp en Budokai Texel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iaido pleinfeest 2006

 

 

 

 

 

Iaidodemonstratie op het Pleinfeest te Julianadorp op dinsdag 11 juli 2006.Rechts is Jan Kaauw zichtbaar, Links Michel de Koster en links achter mij Minet Bemelmans. Deze foto is genomen in juli 2006.

Ikzelf zit dus op de voorgrond in tate hiza!

 

 

 

 

 

 

 

 

#e Dan Iaido IMAF

 

 

 

Per 10 juni 2003 ben ik 3e Dan Iaido van de IMAF Japan.

Ik ben ook nog 2e Dan Iaido van de NKR uit Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e Dan Selfdefence

 

 

 

 

Eind december 2005 ben ik 2e Dan Selfdefence geworden van de WIJKO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leraar Selfdefence

 

 

 

Eveneens per december 2005 leraar Selfdefence IMAF/SJK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e Dan Kobudo

 

 

 

 

2e Dan Kobudo van de WIJKO sinds eind 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leraar Kobudo

 

 

 

Leraar Kobudo IMAF/SJK per eind 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e Dan SKN KArate

 

 

 

Per 13 mei 2006 4e Dan SKN Karate-jitsu.

Naast de hiergenoemde diploma's ben ik ook Karateleraar A en B van de SKN en ben voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de SKN.

Er zijn inmiddels twee cursussen voor scheidsrechter-A SKN gegeven door mijn commissie in de Kop van Noord-Holland waarvan de laatste afgelopen januari 2007 afgesloten is met een succesvol examen.

Zie hiervoor de pagina info-actueel!

Inmiddels ben ik ook aan het trainen voor het laatste deel van mijn vijfde Dan examen. Randoris no kata wil ik eind oktober of begin november 2010 demonstreren voor het bestuur van de SKN en dan hoop ik dat goed af te sluiten en hierna ben ik denk ik wel gereed met alle examens die ik nog wil doen en hierna zien we dan wel weer verder hoe het zich ontwikkelt! Inmiddels ben ik geslaagd!!! (update december 2010)

Naschrift webmaster december 2010

 

 

 

 

1e Dan Ju jutsu IMAF

 

 

 

 

Per april 2002 ben ik 1e Dan Nihon Ju jutsu. Dit houdt in dat het de traditionele Japanse vorm betreft. In Nederland wordt het vaak Jiu jitsu genoemd en dan is het de moderne Europese stijl welke b.v. beoefend wordt via de JBN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeer vaak geef ik demonstraties op speciale gelegenheden. Hieronder zal ik er een paar vernoemen. Op de pagina info-actueel staan ze allemaal vermeld!

Martial Arts Demo avond

Zaterdagavond 7 april 2007 werd er door Pencak Silat vereniging Manyang Den Helder een dmonstratieavond georganiseerd in sporthal "Sportlaan" . De avond duurde van zes uur tot elf uur. Ik heb meegedaan aan het ingroeten en aan het afgroeten om de avond te openen en te sluiten. Het was een leuke en gezellige avond voor mij en de rest van het demoteam van BCJ welke daar die avond actief was. Jeroen Blom was er met een jiu-jitsugroep en ikzelf met Jack van Sligter en Peter van Veen voor een Iaidodemo van vijf minuten. Wat ik nog het leukste vond was het demoteam dat Middeleeuwse Europese krijgskunsten liet zien.

Demo avond 07 04 07 Iaido

 

Deze standaard werd ons uitgereikt op die avond als waardering voor de demo die we gegeven hebben. Het is een standaard geheel vervaardigd uit glas met een lichtmetalen logo opdruk. Zoals u aan de tekst kunt zien heb ik hier een iaidodemo gegeven samen met Jack van Sligter en Peter van Veen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 juni 2007 heb ik ook mijn medewerking verleend aan een demo Iaido als onderdeel van een grotere demo Budo, die gegeven werd in de Japanse tuin in de Oranjerie in Den Helder. Hier heb ik nog geen foto's van. Zodra ik die heb zal ik deze hier afbeelden.

Demo in de Japanse tuin in de Oranjerie 2007 te Den Helder

Als u op deze miniatuur klikt komt u via You Tube op een videofragment van de bovengenoemde demo uit! Hier zijn te zien: Iaido, Karate, Nunchaku-do en Aikido. Om hieraan mee te kunnen doen moesten Ed Lavabu en ik gedurende een aantal uren terugkomen uit Duinrell alwaar wij een weekend hadden met de Stichting Nunchaku-do Nederland. Dat was dus een drukke dag van heen en weer rijden maar we hadden geluk met het mooie weer van die middag en het was een leuke demo in een inspirerende omgeving (Japanse tuin!). Ook de Japanse ambassadeur was er om iets in te wijden in de tuin. Leuk om mee te maken!

 

 

Leraar Martial Arts (LMA)

 

 

 

 

Hiernaast ziet u het diploma "Leraar Martial Arts" in de stijl Karate-Jutsu, dat ik heb mogen ontvangen uit handen van de toenmalige voorzitter van de FOG de heer Dielissen. FOG staat voor "Federatie Oosterse Gevechtskunsten". Ik was een jaar eerder in deze opleiding geplaatst door de SJK (Stichting Japanse Krijgskunsten). Hierbij behoorde ook een diploma 2e Dan Karate-Jutsu SJK.

De uitreiking hiervan was in 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weerbaarheidsproject in Colmschate bij Deventer in Overijssel.

Vanaf 19 september tot en met 7 november 2007 heb ik voor een aantal kinderen aldaar zeven lessen van een uur gegeven in algemene Mentale en Fysieke weerbaarheid. Het project is opgezet door Sportservice Deventer die mij inhuurde voor dit project. Het ging om een aantal kinderen van scholen in de buurt. Het leek mij erg leuk om te doen en ik heb het geweten! Het was een hele uitdaging om een groep van ongeveer 15 kinderen (in wisselende samenstelling!) bezig te houden en ook nog bij de les te laten blijven. Gelukkig hebben vijf stagiaires van een hoge school uit Zwolle mij heel goed geholpen en ik vind (achteraf) dat het opperbest gelukt is. In de laatste les mochten de kinderen in mijn deel van de les hun geleerde technieken laten zien aan hun ouders en of verzorgers. Ik vond dat ze al heel goed voor- en achterover konden rollen en ook hadden ze een traptechniek geleerd, over een medeleerling als bok, heen. Voeg hierbij nog enkele hand- en polsbevrijdingstechnieken en het plaatje was compleet! Tot zover over dit project. Op de pagina info-actueel staan nog wat foto's en een klein stukje tekst!

 

Ik heb inmiddels ook een boek geschreven. Het is getiteld: "Mentale weerbaarheid en Fysieke Zelfverdediging". Het is inmiddels gereed zodat het vanaf 04 januari 2008 wordt uitgegeven in een A-5 paperbackformaat. Via de internetuitgever Boekscout.nl wordt het uitgebracht. De vaste prijs bedraagt 14,95 euro. In de nieuwe uitgave zijn ook plaatjes en wat foto's opgenomen worden. Ik doe dit o.a. in samenwerking met de Heer Herman Vos van Cliparts te Assen. Mocht men dit boek willen bestellen dan kan dit straks via de uitgever Boekscout.nl . Het boek wordt per opdracht afgedrukt volgens de zgn. "Print on demand" methode. Het lijkt mij een aanrader voor iedere leek die meer wil weten over weerbaarheid en wettige zelfverdediging. Bij de erkende boekhandel kunt u het bestellen onder ISBN: 978-90-8834-206-6. ISBN is het ISB-nummer waaronder alleen dit ene boek bekend is en te bestellen is. Hieronder ziet u alvast de cover van het boek!.

cover boek weerbaarheid

 

 

 

 

 

Dit is de cover van het boek en ik moet zeggen dat het er wel gelikt uit ziet.

Zoals ik al heb gezegd, is dit boek een aanvulling op wat er al geschreven is en het gaat dan ook niet zozeer over technieken met veel plaatjes ervan, alswel over adviezen, de wetgeving op wapens en strafrecht, lichaamstaal, mentale weerbaarheid, assertiviteit, vallen en rollen, bewustwording en preventie en nog veel meer.

Ook is er een kyugraden examenpakket in opgenomen als bijlage tot en met de eerste kyu (bruine band) zoals die bij mijn dojo gelden (BCJ Julianadorp!).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krantenartikel boek weerbaarheid

 

 

 

 

Hier is het krantenartikel over mijn boek afgebeeld via een door mij gemaakte foto ervan.

Het boek is in januari 2008 via de website van mijn uitgever www.boekscout.nl op de markt gebracht zoals boven omschreven is.

Momenteel is het boek ook te koop bij de "Drie Boekjes" in Den Helder!

Ik heb 24 jaar opgedane ervaring in diverse Budosporten en krijgskunten alsmede de opleidingen op die gebieden om er les in te mogen geven, in dit boek gebundeld!

Ik hoop dan ook dat vele mensen dit zullen lezen en hierdoor op het pad gebracht worden van weerbaar worden en weerbaar blijven door trainen, oefenen en lezen!

In de toekomst hoop ik nog een tweede boek te schrijven over het onderwerp "BUDO in de samenleving".