Iaido (Home) Naar Jodo Myamoto Musashi

 

Momenteel geef ik geen iaidoles meer bij BCJ sinds 6 december 2013 i.v.m. mijn vertrek bij BCJ sinds die datum. Voorlopig volg ik alleen iaidoles bij SC-Lavabu in de draaikolk in Den Helder! (Update 9 december 2013)!

De nieuwe Iaidoafdeling bij BCJ draait goed! Er zijn momenteel 5 leden! Nieuwe Items onderaan op de pagina!

Wilt u meedoen? kom kijken: Geef u op!

De lessen worden gegeven op de vrijdagavond. Vanaf 20.45 uur tot 21.45 uur!

Adres van de Dojo van BCJ? Klik op Informatie algemeen            videodemo iaido juni 2007 Japanse tuin Budodemo in de Japanse tuin in Den Helder juni 2007 (met Iaido!)

Video Iaidofragment demonstratie Budocentrum Julianadorp!

Youtube Video demo Iaido Budocentrum Julianadorp

Mededeling: Via e-mail krijg ik veel virussen binnen waardoor mijn virusbeveiliging de breichten niet doorlaat. Hierdoor kan ik niet altijd alle mail lezen!!! Bel mij dan op het volgende nummer: 0223-644096 (Paul Jansen) mocht u mij via mail niet kunnen bereiken!

De afdeling is aangemeld bij de NKR ( Nederlandse Kendo Renmei ) (per 25 februari 2004)! Dit is de overkoepelende bond waarbij ikzelf als Iaidoka sta ingeschreven. De lessen worden gegeven in de Muso Shinden Ryu Stijl. De reden dat er niet meer dan tien mensen op de mat kunnen ligt in het feit dat men tijdens het oefenen met een zwaard veel ruimte nodig heeft om veilig te kunnen sporten. Ondanks dat de dojo 180 m2 groot is kunnen om deze reden toch maar maximaal 10 mensen tegelijk op de mat. Als men als beginner met iaido in aanraking komt, wordt er meestal eerst een tijd met een houten oefenzwaard (Bokken) geoefend en mag men in judopak of trainingspak de lessen volgen. Later gaat men dan meestal over tot aankoop van een Hakama (Traditionele Japanse broekrok) en een metalen oefenzwaard (Iaito). Ook wordt men geacht na een bepaalde tijd lid te worden van de overkoepelende bond, in ons geval de NKR. Men kan dan stages volgen door de bond georganiseerd en men kan vanaf de bruine band (1e kyu) examen doen en ook wedstrijden draaien.

 

NKR-Logo. De buitenste rand stelt een Tsuba voor (Stootplaat voor het handvat!). De 5 binnenste ovaaltjes met de tralies stellen gezichtsmaskers (helmen) voor die in het Kendo gebruikt worden!

 

 

Inleiding

Wat is nou eigenlijk Iaido? Vrij vertaald uit het Japans zou je kunnen zeggen dat het min of meer de "Weg van het trekken van het Zwaard" is! Iai betekent eigenlijk zwaard trekken en Do is de weg die men bewandelt om te leren omgaan met het Japanse zwaard. Tevens wordt men geacht de geschiedenis en oorsprong van dit wapen te bestuderen en klassiekers zoals de Samurai Musashi mogen niet ontbreken aan de kennis van iemand die Iaido bestudeert en traint.

Iaido is een Japanse krijgskunst die doordrenkt is van discipline en tradities en staat dan ook in hoog aanzien in Japan zelf. In Nederland zijn maar enkele honderden beoefenaren van Iaido. De aanschaf van een zwaard en hakama kan varieren in prijs van enkele honderden tot vele duizenden euro's! Meestal begint men de lessen te volgen in een trainingspak, karatepak of jiujitsupak. In eerste instantie zal men beginnen met het oefenen met een houten zwaard, beter bekend als "Bokken of Bokuto". Ikzelf beoefen deze tak van Budo (verzamelnaam van meerdere Japanse krijgskunsten/sporten) sinds 1989 en bezit nu in totaal vijf Dangraden hierin (derde Dan van de IMAF Japan en tweede Dan van de NKR). De NKR beoefent Muso Shinden Ryu en is ook aangesloten bij de ZNKR (Zen Nihon Kendo Renmei) Japan en de EKF (Europese Kendo Federatie. De IMAF beoefent Muso Jikiden Ryu, dus een Koryu (oude stijl school!). Verderop in deze pagina wordt uitgebreider ingegaan op de verschillende stijlen en scholen!

Plaatjes uit Shinto-Ryu Iaido!

 

Iaido kenmerkt zich door enkele hoofdvormen zoals:

NUKITSUKE: het, al trekkend, slaan/snijden met het zwaard;

KIRITSUKE: het snijden met het zwaard;

CHIBURI: het reinigen van het zwaard (na een slag, stoot of snijdende actie).

NOTO: het opbergen van het zwaard in de saya (schede) na de chiburi.

 

Iaido kata (Gyakuto) Koryu (oude stijl!)

 

 

 

 

Hiernaast ziet u een aantal onderdelen van een originele wapenrusting van een Samurai! Dit wordt in het Japans een Yoroi genoemd. Het eigenlijke harnas heet Kuras D' O.

De helm heet Kabuto, de schouderlappen; sode, de borstbescherming; do, de polsbescherming; kote.

De handschoenen heten tekko; scheenbeenbescherming; suneate; de schoenen; tabi.

De neklap heet shikoro. Vooraan op de bol van de helm zit de kentekendrager de zgn. kuwagata.

Deze kennis heb ik van een onderdelenlijst overgenomen uit het Japan Center te Antwerpen 2007. Deze winkel is te vinden aan de Korte Koepoortstraat 11 in Antwerpen. japan.center@skynet.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast ziet u een jonge Jon Bluming Iaido trainen! Waarschijnlijk voert hij hier Ryu-To uit.

Tomisaka Police Dojo 1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iaido

Achtergrond-Informatie

 

 

 

 

 

 


Veiligheid, Etiquette en hoe u te gedragen in de Dojo.
Niet veel mensen weten wat Iaido is, het is een in Nederland niet zo bekende tak van Budo. Het is echter wel een tak van Budo die barst van de tradities en vol is van verschillende vormen van etiquette! Ook staat de veiligheid (persoonlijk zowel als in groepsverband) hoog in het vaandel! Wat is nu eigenlijk Iai Do? Letterlijk betekent het "de weg van het zwaard". DO betekent in het Japans; de weg (welke men bewandelt). Iai betekent hier; het zwaard. Dus de weg van het zwaard! Als men het vertaalt naar de lichamelijke bedoeling, betekent het eigenlijk; het snel trekken van het zwaard, waarna een even snelle actie (nukitsuke / kiritsuke)volgt, welke de overwinning zou moeten brengen, hierna volgt het afschudden van het "bloed" (chiburi). Daarna wordt het zwaard weer opgeborgen (noto) in de schede (saya)! Wanneer men met een, in potentie, gevaarlijk wapen, gaat werken, zal men er zich van bewust moeten zijn dat veiligheid altijd op de eerste plaats moet komen. Wanneer men gaat trainen met anderen, moet men een drievoudige strategie in acht nemen. Vermijdt verwonding van anderen, vermijding van verwonding van uzelf en vermijding van zelf toegebrachte verwondingen! Dit kan ook onderverdeeld worden als volgt:

1.) Veiligheid v.w.b. het materiaal;
passen alle kledingstukken correct?
zijn de (himo) koorden correct gebonden en weggestopt?
zijn eventueel gebruikte bokkens heel en splintervrij?
is het zwaard (iaito of shinken) schoon, en schadevrij?
is de mekugi in orde?
zijn de tsuba en de seppa in orde?
is de tsuka ito geborgd?
zijn de tsuka en de seppa passend?
is de saja niet beschadigd (koiguchi e.d.)?
past de habaki goed in de koiguchi?
2.) Persoonlijke veiligheid;
verhindert uw haar een goed zicht?
zijn vinger- en teennagels kort geknipt?
zijn verwondingen goed verbonden?
hebt u verwondingen/blessures die rust vereisen?
hebt u genoeg ruimte om te trainen?
zit u niemand anders in de weg als u traint?
weet u welke kata de anderen trainen?
3.) Veiligheid van de omgeving;
is de Dojo groot genoeg?
is het plafond hoog genoeg?
is het oppervlak van de vloer geschikt voor Iaido?
is de verlichting voldoende?
is er een EHBO-kist aanwezig? Met voldoende spullen?
is er iemand aanwezig die een EHBO-diploma heeft (geldig)?
Is er een nooduitgang (ook geschikt voor gewondentransport)?
weet u waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is?
is er een telefoon in de Dojo (of vlakbij)?
Heeft er iemand een mobiele telefoon bij zich?

Etiquette (Saho)
Ten tijde van het feodale Japan, waar de kunst van het Bujutsu (krijgskunst) en Kobudo (traditionele Budostijlen) in opkomst was, ontstond een rigoureus systeem van etiquette! Dit had vele doeleinden, maar hoofdzakelijk was het een atmosfeer waarin superioriteit werd gerespecteerd en vereerd! Dit respect voor iemands hogere kaste drong door in alle aspecten van de sociale klassen en speciaal tussen de klassen onderling. In tijden van burgeroorlog was het zeer belangrijk iemands belangrijkheid (of onbelangrijkheid!) te demonstreren. Dit was zeer zeker het geval als men wapens droeg of hanteerde! Als men agressief overkwam terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was, dan ontstonden er misverstanden en gevaar! Om deze reden was de vorm van etiquette (saho) v.w.b. de omgang met wapens, alsmede het gedrag tijdens trainingen en lessen, van zeer groot belang en zeer formeel! Wij zijn binnen de Nederlandse Kendo Renmei zeer gelukkig met het feit dat wij les kunnen krijgen van leraren (Sensei) van zeer hoog kaliber die de juiste etiquette (saho) kennen met de correcte bedoelingen erachter. In het begin lijken deze zaken zeer extreem, maar éénmaal volledig doorgedrongen in ons gedrag, binnen en buiten de Dojo (oefenruimte waar de desbetreffende Do-vorm wordt beoefend), zal elke inbreuk op de etiquette als waarlijk beledigend worden ervaren!

Het is van het grootste belang het volgende te weten:
de correcte buiging (rei) bij verlaten of binnentreden van de Dojo;
de correcte methode van overhandiging van het zwaard aan derden;
de correcte buiging voor het zwaard (to rei) voordat het in de obi (band) gestoken wordt;
uw correcte positie in de Dojo tijdens de to rei;
de correcte positie t.o.v. de kamiza voor het groeten naar deze kamiza;
de juiste methode als u een hogere in rang om advies vraagt;
de juiste methode als u advies geeft of krijgt;
de juiste manier om iemand te passeren in de dojo;
de juiste manier om u te gedragen als u laat (te laat) in de les komt;
de juiste manier om u even te excuseren als u even naar de WC moet e.d.;
de correcte opstelling (staan) als u naast een partner hebt gezeten voor een techniektraining;
de juiste manier van afgroeten als u door een leraar gebruikt bent om een techniek voor te doen;
welk schoeisel in de Dojo toegestaan is en waar dit te laten als u het niet gebruikt;
de juiste manier van zitten als u uw zwaard reinigt na de les;
de juiste manier van het zwaard uit de saya halen voor reiniging of voor bezichtiging door derden;
de juiste manier van het zwaard op de grond leggen als u olie moet pakken e.d.;
de juiste positie als u het zwaard op de grond moet leggen bij de muur.

Hoe u te gedragen in de Dojo
We hebben gezien hoe belangrijk de etiquette is in relatie tot de veiligheid en hoe deze in relatie staat tot een goede houding (attitude). Deze houding is een serieuze zaak omdat we ons continu moeten realiseren wat de gevolgen zijn van onze acties! Een goed voorbeeld doet goed volgen. Als u omhoog klimt in de kyu- en Dangraden neemt deze verantwoordelijkheid steeds meer toe! Hieronder volgt een lijst van zaken die een voorbeeld zijn van slecht gedrag in de Dojo:
- schoenen dragen in de Dojo;
- eten of drinken in de Dojo;
- uzelf of anderen afleiden door b.v. met videocamera's, mobiele telefoons e.d. te rommelen;
- het dragen van sieraden, of overdadige make-up;
- onnodig praten, dit zou beperkt moeten blijven tot de les zelf;
- niet gebruikt materiaal op de grond laten liggen;
- over op de grond liggende zwaarden heen lopen;
- tussen leraar en leerling doorlopen als deze aan het observeren is;
- de werkruimte van een trainende leerling binnenlopen;
- te laat komen of, nog erger, te vroeg weggaan;
- weigeren deel te nemen aan een oefening;
- respectloos omgaan met hogergeplaatste leerlingen of leraren;
- oefeningen doen anders dan door de leraar voorgedaan;
- een plaats innemen van een hogergeplaatste leerling;
Iedereen maakt zich wel eens schuldig aan een of meerdere van bovengenoemde dingen, door onachtzaamheid, onwetendheid of andere oorzaken, dit is niet erg zolang men maar niet met opzet of door eigenwijsheid enz. deze dingen doet!

Kata Trainen! Ryu To

 

Schoonmaken van het zwaard
De iaito (oefenzwaard):
De iaito is gemaakt van een metalen legering. Hierdoor vergt het niet zoveel grondig schoonmaakwerk. Af en toe even vingerafdrukken wegvegen met een lapje is het minimum vereiste. Hoewel; het zwaard behandelen alsof deze echt is, heeft ook zo zijn voordelen. Gebruik echter niet teveel uchiko (poeder). Grondig schoonmaken van het blad, gezeten in een hoek van de dojo, na de les, heeft de volgende doeleinden:
ontwikkelt de gewoonte om het blad zorgvuldig te reinigen; hierdoor ontstaat vanzelf de nodige gelegenheid om uw zwaard op gebreken te controleren;
ontwikkelt een gezond respect voor het blad vooruitlopend op een echt zwaard; u oefent de correcte manier van schoonmaken van een echt blad.

De Shinken (echt zwaard):
De shinken is niet gemaakt van roestvast staal. Het zuur van uw vingers zal roestvlekken veroorzaken. De mune zal roesten vanwege de aanraking met uw linkerhand tijdens noto. Hierdoor is het noodzakelijk om het blad van uw shinken goed schoon te maken en te houden. Dit dient te geschieden na elke training of les. Regelmatig schoonmaken op deze manier geeft ook de gelegenheid om uw zwaard continu te controleren op beschadigingen. Gebruik goede materialen, b.v. goede olie! De prijs van een shinken is het wel waard om het goed te onderhouden! Net zoals torei een manier is om uw respect voor het zwaard te tonen op een fysieke en mentale manier, is onderhoud hetzelfde maar dan materialistisch gezien! Het moet gedaan worden op een stille, grondige manier uit respect voor de etiquette! Nadat u een goede plek gevonden hebt en u uzelf aan het voorbereiden bent door olie, poeder en papier, gereed te leggen, maakt u het blad grondig schoon met het papier om zoveel mogelijk olie weg te halen. Doe hierna zoveel poeder (uchiko) op het blad dat op kleine afstandjes van elkaar, poeder aangebracht is op het blad. Dit op beide kanten over de gehele mune (rug van het blad). veeg weer grondig schoon zodat het poeder het blad ontdoet van de laatste resten olie. Breng nu een dun laagje olie aan op het blad. Plaats het zwaard nu in de saya (schede). Het is belangrijk dat het gehele blad schoongemaakt wordt. Zorg ervoor dat u niet alleen de mune en de hi (bloedgleuf), maar ook bij de scherpe kant van het blad, schoon maakt. Oliën moet ook grondig gebeuren. Dit kan gebeuren met een klein lapje katoen of een stukje papier van het juiste materiaal.. Dit moet u dan lichtelijk drenken in de olie.

 

Onderdelen van het zwaard en de schede worden hieronder benoemd in tekeningen en foto's:

De punt van het zwaard heet kissaki

Benamingen Japans/Engels!

Boven de bladbenamingen en hieronder ziet u de saja (schede) en het handvat (tsuka)

Tsuka Tsuba

Onderdelen van het zwaard in het Nederlands
Boshi ----------------------------------------kromming van het blad tot aan de kissaki
Fuchi gane -----------------------------------metalen band rondom de tsuka vlak achter de tsuba
Ha ------------------------------------------snijdend gedeelte
Habaki --------------------------------------kraag (meestal van koper) ter versterking tussen tsuba/blad
Hamon --------------------------------------lijn van het blad met een zichtbare tekening
Hanami --------------------------------------snijdende lijn van de mune naar de ha
Hasuji ---------------------------------------wijzende lijn van mune machi tot kissaki
Hi -------------------------------------------groeven
Hira -----------------------------------------kant van het blad van shinogi tot ha
Hitoe ----------------------------------------waar mune en mune machi elkaar ontmoeten
Kashira -------------------------------------eind van de tsuka (tsuka kashira)
Kissaki --------------------------------------punt van het zwaard
Koi guchi ------------------------------------open einde van de saya
Kojiri ----------------------------------------gesloten einde van de saya
Kurigata -------------------------------------opening op de saya waar de sageo doorheen loopt
Mei ------------------------------------------handtekening
Mekugi --------------------------------------bamboe stokje door de tsuka heen
Mekugi ana ----------------------------------gat door de tsuka waar de mekugi door loopt
Menuki --------------------------------------decoraties onder de windsels van de tsuka
Mono uchi -----------------------------------snijdend deel van het zwaard van 6 inch vanaf de kissaki
Mune ----------------------------------------rug van het blad
Mune machi ---------------------------------het einde van de mune waar het blad overgaat in de habaki
nagasa ---------------------------------------lengte van het blad vanaf de kissaki tot aan de mune machi in rechte lijn gemeten
Nakago -------------------------------------arend (als bij een vijl)
Nakago -------------------------------------jiri einde van de arend
Sageo ---------------------------------------koord dat aan de hakama wordt bevestigd
Same ----------------------------------------reep huid onder de tsuka ito
Saya -----------------------------------------zwaardschede
Seppa ---------------------------------------plaatjes aan beide kanten van de tsuba
Shinogi --------------------------------------richel op het wijdste punt van het blad
Sori -----------------------------------------maat van curve van het blad gemeten van mune tot nagasalijn op het diepste punt
Tsuba ---------------------------------------stootplaat voor de tsuka
Tsuka ito/maki to ----------------------------winding om de tsuka heen
Yasuri mei -----------------------------------vijlmerken op de arend


Verklarende woordenlijst Japans / Nederlands

Japans-----------------------------Nederlands

Saho -----------------------------------------etiquette
Arigato ----------------------------------------dank je (informeel)
Domo -----------------------------------------dank u (informeel)
Domo arigato ----------------------------------dank u (formeel)
Domo arigato gozaimasu -----------------------Dank u (zeer formeel)
Dozo ------------------------------------------Alstublieft (ga uw gang)
Gomen nasai ----------------------------------excuseert u mij (verontschuldiging)
Kamiza ni rei ----------------------------------buigen voor de kamiza
Onegaishimasu --------------------------------altublieft (vragende vorm)
tsukare sama desita ----------------------------u bent moe geworden (door het harde werk dat u gedaan hebt
------------------------------------------------door het lesgeven) een uitdrukking van dank!
Rei --------------------------------------------buigen
Reiho ------------------------------------------een manier van buigen
Ritsu rei ---------------------------------------staande buigen
Saho ------------------------------------------vorm van etiquette
Sensei (gata) ni rei -----------------------------buigen voor de leraar of leraren
Sumimasen ------------------------------------excuseer mij (om aandacht te trekken) Net als "neemt u mij niet kwalijk"
Tachi rei ---------------------------------------staande buigen
To rei ------------------------------------------buigen voor het zwaard
Za rei ------------------------------------------Zittend (op de knieën) groeten

Lichaamsbenamingen
Ashi -------------------------------------------voet
Ashi kubi --------------------------------------enkel
Atama -----------------------------------------Hoofd
Chushin ---------------------------------------centrum, het middel, het hart
Yuyukan --------------------------------------groot hart
Do --------------------------------------------zijkant lichaam
Ganmen ---------------------------------------centrum van het gezicht, aangezicht
Hara ------------------------------------------buik
Hiji --------------------------------------------elleboog
Hiza -------------------------------------------knie
Jinchu -----------------------------------------centrum van de bovenlip
Kakato ----------------------------------------hiel
Kata -------------------------------------------schouder
G(k)oshi ---------------------------------------heup (middel)
Kote ------------------------------------------pols
Kubi ------------------------------------------nek
me --------------------------------------------oog
Men ------------------------------------------gezicht
Mune -----------------------------------------borst
Nakazumi -------------------------------------hartlijn door het lichaam (midden)
Ninode ---------------------------------------opperarm (bovenarm)
Nodo -----------------------------------------keel
Omote ----------------------------------------voorlangs, buitenkant hand
Shamen ---------------------------------------kant van het hoofd (slaap)
Sui getsu --------------------------------------solar plexus (zonnevlecht)
Sunden ---------------------------------------punt tussen de ogen
Tanden ---------------------------------------onderbuik
Te --------------------------------------------hand
Te kubi ---------------------------------------pols
Te no uchi ------------------------------------handpalm
Tsuma saki -----------------------------------punt van de tenen
Ude ------------------------------------------arm
Ura ------------------------------------------achterwaarts, achterlangs, binnenkant hand
Yubi -----------------------------------------vinger / teen


Kleding
Embu gi --------------------------------------demonstratiekleding
Hakama --------------------------------------wijde Japanse broekrok
Haori -----------------------------------------overjasje
Hera ------------------------------------------binnenzijde achterkant van de hakama
Himo -----------------------------------------koord van zijde
Keiko gi --------------------------------------trainingsjasje
Kesa -----------------------------------------revers (onderdeel van monnikskleding hangende van de linkerschouder naar beneden)
Koshi ita -------------------------------------hard stuk aan de achterkant van de hakama
Mata dachi -----------------------------------split aan de zijkant van de hakama
Mon tsuki ------------------------------------wijde mouw jasje
Obi ------------------------------------------band, gordel
Sode ----------------------------------------mouw
Tabi -----------------------------------------formele zachte schoenen voor algemeen gebruik in de dojo
Zekken --------------------------------------borststuk met naam en land etc.
Zori -----------------------------------------sandalen voor buiten de dojoStanden, Shisei, voet- en handtechnieken
Ayumi ashi -----------------------------------lopend voetenwerk
Chudan no kamae ---------------------------stand lichaam met zwaard in middenstand
Fumigomi ashi -------------------------------stampende voet ook wel een kleine afstand van de achterste voet als u snijdt -------------------------------------------------------------zonder te stappen of om een goede stand van de heupen te verkrijgen en --------------------------------------------------------------------meer power in de slag
Gedan no kamae ----------------------------lage stand van het zwaard
Hasso no kamae ----------------------------zwaard naast het gezicht met linkervoet voor
Hidari jodan no kamae ----------------------linkervoet voor met zwaard hoog geheven
Hiraki ashi ----------------------------------achterste voet beweegt naar voren en opzij en draait naar het gezicht van uke in ------------------------------------------------------------een andere hoek, voorste voet volgt om de originele stand te ------------------------------------------------------------------------------verkrijgen met de voeten andersom
iai goshi -------------------------------------lagere (voorbereide) heup
issoku itto no ma ai -------------------------gevechtsafstand (afstand om in 1 stap toe te kunnen slaan
Jiku ashi as ---------------------------------tussen de voeten wanneer u draait (tussen hielen, tenen, linkerhak/rechtertenen, enz)
Jodan no kamae ----------------------------hoge zwaard positie
Kamae o toku ------------------------------verbreken van de kamae in een 2 mans oefenvorm (opgave)
Keito shisei ---------------------------------zwaard in linkerhand op de heup, hand op linkerheup, zwaard in een hoek van 45 -------------------------------------------------------graden naar rechts en de kashira iets inwaarts, duim op de tsuba
Kiri te --------------------------------------de snijdende hand
Momori te ----------------------------------afschermende hand
migi jodan no kamae ------------------------hoge stand van het zwaard met de rechtervoet voor
Okuri ashi ----------------------------------voorste voet beweegt voorwaarts, achterste voet schuift bij om de originele ------------------------------------------------------------------------------afstand tussen de voeten weer te verkrijgen
Seiza ---------------------------------------ga zitten op uw knieën (knieënzit)
Seigan no kamae ---------------------------stand tussen jodan en chudan in (punt van het zwaard)
Seme ashi ----------------------------------duwende voet
seme te -------------------------------------duwende hand
Shibori -------------------------------------uitwringen, als bij een dweil, op het moment van de slag als u uw zwaard stopt
Sonkyo -------------------------------------lichaamsstand in hurkpositie met de knieën naar buiten
Shini te -------------------------------------dode hand
Suri ashi ------------------------------------glijdende voeten
Taito shisei ---------------------------------zwaard in de saya, saya in de obi, linkerhand op het zwaard en de duim op de tsuka
Tate hiza -----------------------------------zitten op de grond met de rechterknie omhoog en op uw linkervoetrug zittend
Teito shizei ---------------------------------zwaard in de saya, saya en zwaard in de linkerhand, beide armen gestrekt langs het ------------------------------------------------lichaam, duim niet op de tsuba
Te no uchi ----------------------------------controle van de handen ofwel de correcte grip op de tsuka linkerpink op de laatste-------------------------------------------------knoop van de tsuka (timing)
Tome te ------------------------------------stoppende hand
Tsugi ashi ----------------------------------achterste voet beweegt voorwaarts totdat de teen de andere hiel ontmoet
Waki no kamae ----------------------------verbergende stand van het zwaard achter het lichaam (rechts) handen op de rechterheup


Algemene vocabulaire

Japans----------------------------------Nederlands-----------------Japans-----------------------Nederlands
Age ------------------------------opheffen -------------------Kakudo ------------------hoek
ai uchi ----------------------------tegelijk slaan ---------------Kata ---------------------oefenvorm
Ate -------------------------------toeslaan -------------------Kata te -------------------1 hand
Ato de---------------------------- na -------------------------Keiko --------------------training
Batto -----------------------------zwaard trekken ------------Kensen -------------------zwaardpunt
Bokken ---------------------------houten zwaard -------------Ki ------------------------innerlijke kracht /adempunt
Bokuto ---------------------------houten zwaard -------------Kime ---------------------scherpte in beleving en techniek
Chiburi ---------------------------bloedceremonie ---------------------------------------uitstraling
Chiburi ---------------------------bloed afslaan ---------------Kimochi ------------------gevoel/sensatie
Chigau ---------------------------verschillend -----------------Ki wo tsukette ------------wees voorzichtig
Chiisai ---------------------------klein ------------------------Kiri/kiru -------------------snijden
Chikaku -------------------------dichtbij ----------------------kiryoku -------------------vitaliteit/energie
Chinugui -------------------------bloed afvegen ---------------Kohai ---------------------iemands ondergeschikte
Chokkaku -----------------------rechte hoeken ---------------Kokyu --------------------ademhalingscontrole
Dame ----------------------------niet doen, slecht -------------Koryu --------------------oude (traditionele) school
Dan Graad -----------------------bekwaamheid ---------------Kyojun -------------------een standaard
Datto -----------------------------zwaard uit obi doen ---------Kyoshi -------------------een onderwijzer (kyo=onderwijzen)
Do -------------------------------weg van ---------------------Kyu ----------------------verdeling/beginner/voor shodan
Dojo -----------------------------oefenplaats ------------------Ma -----------------------timing interval/afstand in tijd
Eguru -----------------------------uitscheppen -----------------Ma ai ---------------------afstand in ruimte/gevechtsafstand
Embu -----------------------------demonstratie ----------------Mae ----------------------voorkant/voor/naar voren
Enzan no metsuke -----------------staren in verte ---------------Machigai -----------------gemaakte fout
Fukaku ---------------------------diepte (karakter) ------------Massugu ------------------recht naar voren
Furi kaburi ------------------------zwaard bewegen ------------Mawatte ------------------keer om/andere kant/omdraaien
-----------------------------------punt eerst voor slag ----------Metsuke ------------------aandacht en concentratie
Gakusai --------------------------student -----------------------Migi ----------------------rechts
Gokai ----------------------------groot, robuust ----------------Miru ----------------------kijken
Gyaku ----------------------------tegengesteld -----------------Mo/Motto ----------------meer/groter
Hai -------------------------------ja ----------------------------Mudansha ----------------persoon zonder Dangraad
Hajime ---------------------------beginnen ---------------------Morote -------------------met twee handen
Hanmi ----------------------------indraaiend -------------------Naname ------------------diagonaal
Hanshi ----------------------------voorbeeld om na ------------Naze? ---------------------waarom?
------------------------------------te volgen (mens) ------------Noto ----------------------zwaard weer opbergen in de saya
Hayaku ---------------------------snel Nukitsuke trekken en toeslaan in 1 beweging
Heiko -----------------------------parallel ----------------------Oki / O -------------------groot
Henka waza -----------------------alternatief -------------------Otoshi/Oroshi -------------droppen/laag/in dal/recht naar beneden
Hetta ------------------------------slecht geoefend -------------Osame to ------------------plaats het zwaard terug in de saya
Hidari -----------------------------links -------------------------Renshi --------------------Ren=poetsen/discipline
Hiki taoshi -------------------------trek naar beneden --------------------------------------een gevorderd student
Hira -------------------------------vlak -------------------------Ryu -----------------------school/stijl/richting
Hito kokyu ------------------------1 ademhaling ----------------Sabaki --------------------beweging/verplaatsing
Jozu -------------------------------geoefend --------------------Saya biki ------------------controle van saya/meestal terugtrekken
Kae waza --------------------------alternatieve technieken-----------------------------------langs lichaam naar achteren
------------------------------------------------------------------Saya banare ---------------het zwaard verlaat de saya
Kachi ------------------------------overwinning/winnaar --------Tai ------------------------lichaam
Saya no uchi------------------------ zwaard in saya -------------Taikai ---------------------wedstrijd/competitie
Seitei -------------------------------standaard ------------------Tate -----------------------rechtop/verticaal
Seitei gata --------------------------standaard vormen ----------Tekki ----------------------opponent/tegenstander
-------------------------------------standaard serie kata's -------Tora ----------------------Tijger
Semeru -----------------------------drukken/duwen -------------Tsuba zeriai ---------------dichtbij elkaar tsuba's-tegen elkaar
Sempai ------------------------------iemands hogere
Sensei ------------------------------(gaat voor) -instructeur -----Tsuki ----------------------stoot
Sen ---------------------------------iniatief nemen ---------------Uchi ----------------------slag/binnenkant
Shinken -----------------------------echt zwaard ----------------Ue ------------------------op
Shin za ------------------------------graduering -----------------Uchiko --------------------schoonmaakpoeder
Shita --------------------------------naar beneden onder --------Ushiro ---------------------achter/van achteren
Shitei waza --------------------------voorgeschreven kata's -----Waza ----------------------techniek/en
Shizuka ni ---------------------------stil -------------------------Wakarimasen --------------ik begrijp het niet
Shomen -----------------------------recht vooruit ---------------Wakarimas ----------------ik begrijp het
Sui hei -------------------------------horizontaal -----------------Yame ---------------------stop(pen)
Sukoshi ------------------------------een beetje -----------------Yoko ---------------------zijwaarts/plat/aan de zijkant
---------------------------------------een klein bedrag ----------Yudansha ------------------Dangraadhouder
Suki ----------------------------------week/zwak/zwak punt ----Yukkuri -------------------langzaam
Yawara ------------------------------zachtjes

Begrippen in het Iaido
Het volgende is moeilijk te vertalen omdat het ontwikkeld wordt gedurende de trainingen en stage enz. Het kan alleen goed begrepen worden door jaren van studie en training. Toch zullen we een korte beschrijving proberen te geven! Hoe het wordt uitgelegd is een indicatie voor het niveau van de leerling. Tijdens examens zullen de examinatoren kijken of de leerling wat geleerd heeft uit zijn ervaring.

Dai kyo soku kei
Groot, sterk, snel en soepel. Dit zijn de vier belangrijkste algemene karakteristieken voor lange zwaard technieken, zoals uitgelegd aan de beginner. Eerst moet de aandacht gaan naar lange en grote technieken omdat alleen groot en lang ook sterk kan zijn! Wanneer eenmaal een gevoel van innerlijke kracht is ontwikkeld, kan langzaam steeds meer een versnelling worden toegepast zonder dat de leerling een gevoel krijgt van zich te "haasten". Dan, wanneer de technieken groot, lang en sterk zijn geworden, kunnen ze gecombineerd in een continue, soepele wijze, alleen onderscheiden door een goede kime en een vermijden van zwakke punten.

Enzan no metsuke
Staren in de verte naar de berg (mount fuji). Dit betekent het focussen met de ogen op afstand. Het is geen staren in den blinde, maar meer alles in 1 blik zien! Het is niet nodig om de kleine details van de bewegingen van de tegenstander te zien, het is alleen noodzakelijk om zijn afstand en timing te zien. De tegenstander voor ons zal in het middelpunt van onze blik gevangen zijn, maar dit zal niet ons visualiseringspunt zijn! Dit is een onderdeel van Fudoshin!

Fudoshin
Dit wordt vaak vertald als "ongehinderde geest", vrije geest, enz. De geest is vrij van alle gedachten en is niet gehinderd door bewuste gedachten (Fushin)! Verlichte geesten zoals Yagyu Munenori en Zenmeesters als Takuan Soho.

Fushin
De gehinderde geest ofwel door angst of twijfel of ontzag voor de tegenstander wordt de geest gehinderd in zijn poging om te reageren op de omstandigheden.

Fukaku
Dit is typisch iets voor gevorderde budoka's. Het wordt ontwikkeld door de jaren heen van training. Het is onmogelijk dit precies te beschrijven, maar door herkenning hiervan in anderen wordt het vanzelf duidelijk.

Jo ha kyu
Deze term komt voort uit het Noh-theater. Het beschrijft actie op een grote en kleine basis. Het vertaalt zich als; voorbereiding, ontwikkeling, bevatting. Het geheim ligt in timing, een graduele versnelling met een gevoel voor verhoging van de druk tot het maximum, waar de beweging stopt. Het voetenwerk van Noh-theater en Kendo lijken erg op elkaar net als de dramatische vorm van de Iaido kata's en de Noh-spelen een sterke gelijkenis vertonen.

Kasso tekki
Losjes vertaald, betekent het "een denkbeeldige tegenstander". In feite relateert het niet alleen aan afstand en positie, maar wat het effect zal zijn van uw acties, bijvoorbeeld; na een bepaalde slag zal de tegenstander achteruit stappen of recht naar beneden vallen of hij wijkt zijwaarts uit. Met andere woorden, de logica van uw acties in relatie tot uw tegenstander's lichaam, afmetingen, positie en bewegingen.

Kigurai
De superioriteit welke groeit met de wetenschap van het gebruik van het zwaard. Maar geen arrogantie! Dit zou uiteindelijk de tegenstander moeten verhinderen om een aanval te durven plaatsen. Elke ervaren budoka zal dit gevoel kennen! Ook in andere Budovormen!

Ki ken tai ichi
Dit betekent zoveel als; geest, zwaard en lichaam zijn één! Dit ligt in de coördinatie van de persoon in zijn geheel. Het is in eerste instantie de choreografie van het landen van de voet in dezelfde beweging als de slag met het zwaard alsook de ademhaling!

Kiryoku
De kracht van de wil (wilskracht). Als de aanval gekarakteriseerd wordt als ki ken tai ichi, en de zwaardvechter demonstreert kigurai en fudoshin, dan zal er een gevoel zijn van onstopbaarheid. De tegenstander zal dit niet kunnen verhinderen of tegenhouden. Dit is kiryoku!


Koiguchi no kiri gata
Methode van snijden van de karperbek. Dit is de techniek van de opening van de saya, dat wil zeggen, de timing van de handen die de saya en de tsuba raken, de positie en de methode van het duwen van de tsuba naar voren (met de linker duim) en het overnemen van linkerhand naar de rechterhand op het moment als het trekken van het zwaard begint.

Kokoro
Hier is geen enkel puur Nederlands woord voor. Het wordt vaak vertaald als geestkracht, hart of zelfs eer of ziel. Het is de houding van eerlijkheid welke zelfvertrouwen en respect in zich herbergen.

Riai
De logica ofwel de bedoeling ergens van. Het begrijpen van wat je gaat doen. In de meeste gevallen zal dit kasso tekki zijn.Het behelst echter niet alleen de tegenstander die gesneden wordt, maar ook obstakels die in de weg liggen of staan die ontweken moeten worden. De positie van andere mensen in de buurt die niet in het gevecht meedoen.

Satsu jin ken/Katsu jin ken
Als het zwaard getrokken wordt zonder gedachte of zonder discipline, dan is het altijd destructief! Dit is het leven nemend zwaard (Satsu jin ken)!. Wanneer aan de andere kant het karakter van de ervaren zwaardvechter hem in staat stelt om te gaan met zaken zonder gewelddadig te worden, dan noemen we dit het leven gevende zwaard (Katsu jin ken).

Saya no uchi kachi
Overwinning in de saya! Dit is de ultieme overwinning! Het gevecht winnen zonder dat het zwaard uit de saya is gehaald.

Sei to do
Kalmte en beweging. Hoe actief het lichaam ook is, de geest en het verstand blijven kalm. Laat uw bedoelingen niet zien aan de tegenstander.

Seme
Duwen, of eigenlijk drukken. Het gevoel van het weghouden van de opponent of eigenlijk het gevoel van het eronder houden van de opponent! Door het controleren van de beweging van het lichaam en het zwaard met een gevoel van terugduwen of het eronder houden, kan de zwaardvechter het lichaam van de opponent beter controleren. Hierdoor kan hij beter timen en de kleine openingen (suki) die hij zelf zou kunnen veroorzaken zo minimaal mogelijk houden!
Hierdoor geeft hij zijn tegenstander zo min mogelijk gelegenheid om zelf aan te vallen.

Shu ha ri
Dit vertegenwoordigt drie ontwikkelingsstadia bij de Iaidoka!
Shu: het stadium waarin de Iaidoka leert en elk detail van hetgeen de leraar voordoet, probeert te volgen. Dit doet hij meestal zonder vragen te stellen.
Ha: In dit stadium zal de meer ervaren leerling verder kijken dan naar hetgeen hij van zijn leraar onderwezen krijgt. Dit doet hij om hetgeen hij aangereikt krijgt, in beter perspectief te brengen en beter te begrijpen. Tevens is hij in staat om leerlingen die nog in het Shu stadium verkeren, les te geven.
Ri In dit stadium begrijpt de leerling voldoende om op eigen benen te staan en zelf les te geven in zijn eigen discipline. Deze stadia overlappen elkaar in ernstige mate, zeker de eerste twee. In het moderne graduerings-systeem is iemand die Renshi is, in staat om van Shu naar Ha over te gaan. Iemand die Kyoshi is, kan overgaan van Ha naar Ri. Iemand die Hanshi is, is in staat het stadium van Ri binnen te gaan.

Tachi kaze
Dit bekent letterlijk "zwaard wind". Hier refereert het aan het geluid dat een zwaard maakt wanneer dit een slag maakt! Wanneer de slag correct wordt uitgevoerd, zal het geluid aangeven waar de Iaidoka zich bevindt. Voor de tegenstander zal het lijken of het zwaard geen geluid maakt.

Tai chi tai bun
Luister met je lichaam, denk met je lichaam in plaats van met je oren en hersens. Dat wil zeggen vertrouw op je zintuigen om informatie te vergaren, maar denk niet meer aan technieken. Zwaardmansschap moet worden gevoeld met het gehele lichaam en geleerd door ervaring op te doen en bezig te zijn met het zwaard.

Zanshin
Ook dit is weer een woord dat eigenlijk niet vertaald kan worden in het Nederlands! Het wordt vaak vertaald in waarnemingsgevoel, maar dit is niet accuraat genoeg! Waarnemen van de omgeving, potentieel gevaar en potentiële bedreigingen zijn er ook onderdeel van. Het gaat meer om de beleving op het moment na een actie. Het is karakteristiek bij kamae en shizei na een slag en bij seme na een slag, bij de projectie van Ki en de voortgaande ademhaling (of kiai wanneer van toepassing) na een slag. In zijn 12 artikelen over Muto Ryu zwaardmansschap legt Yamaoka Tesshu uit dat het voor hem een slag is met een lege geest na de slag. Deze lege geest is de geest die terugkeert naar zijn origine (fudoshin). Hij beschrijft dit terugkeren als een druppel water die terugkeert in de fles als deze geschud is. Als het water uit de fles stroomt (totale beleving tijdens actie) maar iets ervan achter blijft in de fles, zelfs als was het teruggekeerd in de fles (geest terug naar de origine). Toch is ook deze uitleg moeilijk te begrijpen! Je zou het ook kunnen uitleggen als: het niet geraakt worden, qua gevoel, door de overwinning als deze overwinning eenmaal behaald is! Ook is het voorbereid blijven voor nieuwe actie als de vorige net afgelopen is. Al deze uitleg is echter slechts een deel hiervan.


Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Iaido Kata's (basis kata's)

Voorgeschreven vormen:
Er zijn 12 vormen verdeeld in drie verschillende onderdelen. (inclusief 2 nieuwe vormen).

Seiza no bu (uitgevoerd vanuit seiza positie) ofwel vanuit de geknielde positie.
" Ippon Me Mae Naar voren gericht;
" Nihon Me Ushiro Van achteren;
" Sanbon Me Uke Nagashi Van opzij (opvangen en afglijden).

Tate Hiza no bu (uitgevoerd vanuit tate hiza positie) ofwel vanuit een positie op 1 hak.
" Yonhon Me Tsuka ate Naar voren (toeslaan met de tsuka).

Tachi no bu (uitgevoerd vanuit staande positie) ofwel gewoon rechtop staande positie.
" Gohon Me Kesa Kiri Naar voren (snijden over de kesa);
" Roppon Me Morote tsuki (steken met 2 handen);
" Nanahon Me Sanpo kiri drie kanten (slaan in drie richtingen);
" Hachihon Me Ganmen ate voor/achter (stoten op centrum van het gezicht);
" Kyuhon Me Soite suki opzij (steken met de hand langs het zwaard);
" Juppon Me Shiho kiri 4 kanten (slaan in vier richtingen);
" Juippon Me So kiri naar voren (vijf slagen achter elkaar met dezelfde voet voor);
" Junihon Me Nuki uchi naar voren (naar achter/naar voren met 1 slag, yoko chiburi naar
achteren stappend en naar voren aan stappen).

Hierbij zij aangemerkt dat de zevende en achtste staande Kata's relatief nieuw zijn (2001) binnen de NKR (Nederlanse Kendo Renmei)! In totaal dus nummer 11 en 12! Bovenstaande Kata's worden beoefend binnen de NKR als onderdeel van de Muso Shinden Ryu.

Koryu (oude traditionele scholen)
Er zijn vele, waarschijnlijk duizenden, oude scholen. Echter, er zijn er maar een paar overgebleven vandaag de dag! Vaak werden deze gesticht door zwaardvechters die meer geluk dan wijsheid hadden en deze stierven uit samen met hun oprichter. Andere werden gesticht door meer bedreven mensen en deze gaven vaak geheime trainingen waardoor deze scholen floreerden! Deze geheime trainingen waren vaak meer gebaseerd op het Zen-principe dan op fysieke trainingen. Het is niet onbelangrijk te weten dat grote zwaardvechters ook vaak bekende Zen meesters waren. Van de belangrijke Koryu is de meest beoefende school zowel in Japan, Engeland als in Nederland, de Muso Shinden Ryu! De 2e bekende school is de Muso jikiden Eishin ryu. Deze beide zijn voortgekomen uit de school van Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1542 - 1621) en heette Shinmei Muso Ryu. Muso Shinden Ryu (Shimomura ha van Shinmei Muso Ryu) en Muso Jikiden Eishin Ryu (Tanimura ha) hebben sinds de oprichting lessen geaccepteerd van andere meesters in hun stijl. Meest noemenswaardig is Eishin Ryu, ook bekend als Chuden (middenniveau), geïntroduceerd door Hasegawa Chikura no Suke Hidenobu (Eishin) (Eishin Ryu), de 7e Hoofdmeester. Later Studeerde Hayashi Rokudaya Morimasu, 9e hoofdmeester, onder Omori aan de Shinkage Ryu alwaar hij de originele serie leerde die wij nu kennen als Omori Ryu of Shoden (1e serie). Het zou bekend moeten zijn dat Muso twee betekenissen heeft! In Shinmei Muso Ryu betekent het: "doorgegeven door goddelijke inspirator". Dit hoort bij Muso Shinden Ryu! Bij Muso Jikiden Ryu betekent het: "zonder gelijkenis".

Andere Koryu scholen zijn: Hoki Ryu, Itto Ryu, Jushin Ryu, Mugai Ryu, Muto Ryu, Niten Ryu, Shindo Munen Ryu, Shinkage Ryu en de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Van de laatste school is er in Nederland ook een stijlgroep. Sommige van deze scholen hielden zich voornamelijk bezig met het trekken van het zwaard, andere met 2 mans Kata, net als bij Tachi Uchi No Kurai! Weer andere scholen hielden zich ook bezig met onderricht in veel wapens en worden hier ook genoemd vanwege het feit dat zij ook zwaardtechnieken onderwezen.

Uitvoeringsvormen (KATA)
Omori Ryu, Shoden. Deze hebben verschillende namen in Muso Shinden Ryu en in Muso Jikiden Ryu, maar los van het feit dat er stijlverschillen zijn, hebben ze dezelfde uitvoeringsvorm!


Muso Shinden Ryu ---------------Muso Jikiden Eishin Ryu ------------------Andere gebruikte namen
Shohatto ------------------------------Mae --------------------------------------------Shomen
Sato (linkerkant slag) ------------------Migi --------------------------------------------Ushin (lichaam naar rechts draaien)
Uto (rechterkant slag) -----------------Hidari -------------------------------------------Sashin (lichaam naar links draaien)
Atarito --------------------------------Ushiro ------------------------------------------Koshin
In Yo Shintai --------------------------Yaegaki
Ryu To --------------------------------Uke Nagashi
Jun To ---------------------------------Kaishaku
Gyaku To -----------------------------Tsuke Komi
Seishu To ------------------------------Tsuki Kage
Koran To ------------------------------Oi Kaze
Gyakute In Yo Shintai -----------------Yae Gaki kae waza (optioneel)
Numi Uchi -----------------------------Nuki Uchi

Eishin Ryu, Chuden
Muso Shinden Ryu ----------------Muso Jikiden Eishin Ryu
Yoko Gumo ---------------------------Yoko Gumo
Tora issoku ----------------------------Tora no Issoku
Inazuma --------------------------------Inazuma
Uki Gumo -----------------------------Uki Gumo
Yama oroshi ---------------------------Oroshi
Iwanima -------------------------------Iwanima
Uroko Gaeshi -------------------------Uroko Gaeshi
Nami Geashi --------------------------Nami Gaeshi
Taki Otoshi ---------------------------Taki Otoshi
Batto ----------------------------------Makko


Oku Iai (geheime zwaardtechnieken) Okuden
Kasumi (Muko Barai) -------------------------Yuki Zure Itoma -----------------------Goi Ichi
Sune Gakoi (Hiza Gakoi, Tsuka Dome) --------Tsure Dachi Itoma --------------------Goi Ni
Shiho Kiri (Shikaku) ---------------------------So Makuri Itoma ----------------------Goi San
To Zume ---------------------------------------Sodome (Numi Uhi)
To Waki--------------------------------------- Shinobu
Tanashita --------------------------------------Yuki Chigai
Ryo Zume --------------------------------------Sodesuri Gaeshi
Tara Bashira -----------------------------------Moniri
-------------------------------------------------Kabezoe (Jinchu)
-------------------------------------------------Uke Nagashi (Yurumi Nuki)

 

Tachi Uchi no Kurai (twee mans Kata)
Twee zwaarden slaan tegen elkaar. Kurai (kigurai)betekent graad, niveau.

Muso Shinden Ryu ------------------------Muso Jikiden Ryu -----------------Andere benamingen
Deai --------------------------------------------Deai
Tsuke Komi ------------------------------------Tsuke Komi
Uke Nagashi -----------------------------------Uke Nagashi
Uke Komi --------------------------------------Uke Komi
Tsuki Gake -------------------------------------Tsuki Gake
Suigetsu To -------------------------------------Suigetsu To ---------------------------Numi Men
Doku MyoKen ---------------------------------Zetsu Myo Ken -----------------------Ganmen Ate
Zetsu Myo Ken --------------------------------Doku Myo Ken -----------------------Suri otoshi Tsuki
Shin Myo Ken ---------------------------------Shin Myo Ken
Uchi Komi -------------------------------------Uchi Komi

U ziet dat in beide scholen de twee benamingen Doku en Zetsu Myo Ken omgedraaid zijn, maar de uitvoeringsvormen zijn dat niet!

 

Tsumiai no Kurai (Kata's voor de "zeer" korte afstand)

Muso ShindenRyu -----------------------Muso Jikiden Ryu
Hasso ----------------------------------------Hasso
Kobushi Tori ---------------------------------Ken Tori
Nami Gaeshi ---------------------------------Nami Gaeshi
Yae Gaki ------------------------------------Yae Gake
Uroko Gaeshi -------------------------------Uroko Gaka
Kurai Yurumi --------------------------------Kurai Yurumi
Tsubame Gaeshi -----------------------------Tsubame Gaeshi
Gan Seki Otoshi -----------------------------Tsuka Kudai
Suigetsu To ----------------------------------Suigetsu To
Kasumi Ken ---------------------------------Kasumi Ken

Geintroduceerd door Oe Masamichi *Tanimura Ha):
Haya Nuki. Bestaat uit Eishin Ryuvormen, Chuden uitgevoerd zonder pauze. Sommige Sensei veranderden de volgorde! Deze methode van training is nu overgenomen door andere scholen.

Bangai No Bu.
Haya Nami
Rai Den
Jin Rai


Geintroduceerd door Yamamoto Harusuke (Tanimura Ha):
Shiho Barai


Genealogie van de Muso Ryu

Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1542 tot 1621) Stichter

Tamiya Heibei Narimasu 2e hoofdmeester en stichter van Tamiya Ryu

Nagano Mugakusai Kinro

Momo Gunbei Mitsusushige

Arikawa Shozaemon Munetsugu

Monno Danuemon Nobusada

Hasegawa Chikara no Suke Hidenobu (Eishin)
Stichter van Eishin Ryu

Shinkage Ryu
Arai Seitetsu Kiyonobu Omori Rokurosaemon Masamitsu
stichter van Omori Ryu

Hayashi Rokudayu Morimasa (1661 - 1732)
Hayashi Yasusada Masanobu
Oguro Motouemon Kiyakatsu


Tanimura Ha Shimomura Ha
Hayashi Masanoju Masamori Matsuyosi Tadesuke Hisanari
Ida manzo Takakatsu Yamakawa Kyuzo Yuki O
Hayashi Yadayu Masayori Tsubouchi Kyosuke Chojun
Tanimura Kame no Jo Yorikatsu Shimomura Shigeichi Tsutamu
Goto Mogobei Masaki Shimamura Umanojo Ekishu
Oe Masamichi Shikei (1852 - 1927) Hosakawa Yoshimsa
Hogiyama Nmaio Nakayama Hakudo
Fukui Harumasa
Kono Hakuren


Fukui Torao
21e Hoofdmeester (Huidige tijd)

 

 

Hier ben ik aan het trainen met viervoudig wereldkampioen Nunchaku Patrick Hennen ergens in 2000!

 

 

 

 

 

 

 

Iaidodemonstratie op het Pleinfeest te Julianadorp op dinsdag 11 juli 2006.

Rechts is Jan Kaauw zichtbaar, Links Michel de Koster en links achter mij Minet Bemelmans.

Dame en Heren; nog bedankt voor de medewerking aan deze demo en die in Callantsoog op zaterdag 16 juli 2006!

Hopelijk wordt de Open Dag op 3 september 2006 nog veel mooier en ik hoop dan ook op veel publiek.

(foto Dennis Scheffer)

 

 

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om bij de IBK een Kobudo-afdeling op te richten welke onder Ed Lavabu en mijzelf zal komen te staan. Mocht dit allemaal gerealiseerd worden, dan kan men hier ook lid van worden en deelnemen aan stages kobudo!

Sinds ik op 7 april 2007 tijdens de martial arts demodag in Den Helder kennis heb gemaakt met mensen van de Academie voor Middeleeuwse Krijgskunsten, heb ik meer interesse gekregen in onze eigen zwaardvechtkunsten en ongewapend vechten uit de middeleeuwen in Nederland en Europa. Ik zal hieronder een artikel met foto uit de Helderse krant van disndag 10 april plaatsen waarin u hen in actie kan zien. Ik ben dan ook sterk van plan om met deze mensen contact te onderhouden. Ik vond het erg fascinerend om hun demo te zien op die bewuste avond in Den Helder!

Als dank voor onze medewerking aan deze avond heb ik uit handen van Guru Kessing deze standaard gekregen. Hiervoor ben ik erg dankbaar want het vormt een mooie en blijvende herinnering aan deze martial arts dag waarop veel verschillende stijlen bij elkaar kwamen voor een goed doel!

Hier ziet u de standaard welke Ik mocht ontvangen. Jack en Peter; hartelijk dank voor jullie medewerking zonder welke dit niet mogelijk was geweest!