Karate-jutsu (Home) Zie ook de Karatepagina Exameneisen BCJ onderaan de pagina!

Examinatorenbijeenkomst zaterdag 16 april 2011 te Bergambacht:

Onderstaande tekst is bewerkt door Paul Jansen om meer duidelijkheid te geven over aanvullende inzichten in de SKN kata’s voor 1e en 2e Dan exameneisen. Deze tekst is gegenereerd op dinsdag 03 mei 2011 en is voor bewerking overgenomen van de website van de SKN!

 Zaterdag 16 april 2011 waren de jaarlijkse dangraadexamens, voor aanvang van het examen, was er een examinatoren bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is het volgende besloten:

Shintai-no-kata:

Algemeen:
 Bij de tegenaanval (counter) dienen stoot/slag en trap/schop technieken met sun-dome ( het pak raken) te worden geplaatst.
(sun is een Japanse maat gelijk aan 2 tot 3 cm).
 Tevens dienen de countertechnieken op het raakvlak iets langer aangehouden te worden dan hiki té (hiki té betekent gelijk terugtrekken van de techniek).
 Hierbij dient in acht te worden genomen dat uke niet op de counter techniek reageert, dus beheersing wordt gevraagd van beide karateka’s!

Techniek serie 1/nummer 5:
 Tijdens het plaatsen van de mawashi-geri mag tori niet in de arm hangen/steunen op de arm van uke.

Techniek serie 2/nummer 1:
 yoko-geri in de knieholte van uke maken, uke mag niet door de knie zakken.

Techniek serie 2/nummer 3:
 irimi, mawashi-geri blokken, been naar beneden duwen, alleen niet zo dat uke daardoor met zijn zij of rug naar tori toe komt te staan, dus uke moet in zenkutsu-dachi terecht komen.

Renzoku-no-kata:
Techniek serie 1/nummer 1:
 na de wering op tsuki-jodan met age-uke, de stootarm uke NIET vast pakken.

Techniek serie 3/nummer 5:
 hiza-geri in de onderrug met links, “onderrug” wordt uit de tekst verwijderd.
 hiza-geri in kekomi vorm.

Jiyu Kumite:
Ippon-/sanbon-/sanren-kumite hoeven voorlopig niet in jiyu vorm (verplaatsen voor de eerste aanval) te worden uitgevoerd, tot er overeenstemming is voor eenduidige vorm

 

Karate-Jitsu (jutsu)

Karate-Jutsu is een Karatestijl met veel secundaire Ju-Jutsu invloeden welke veelal gebruikt worden als breektechnieken. Ook worden worpen uit het Judo en Ju-Jutsu toegepast en er wordt ruim aandacht geschonken aan valbreektechnieken (ukemi-waza). KATA is ook hier weer een terugkerend onderwerp. In Nederland wordt het onderwezen door de Stichting Japanse Krijgskunsten (SJK) en door de Stichting Karate Nederland (SKN) maar dan als Karate-Jitsu. Karate Jitsu van de SKN gaat eigenlijk terug naar het principe van doelmatigheid, korte en effectieve technieken die ook nog eens toepasbaar moeten zijn op straat in de realiteit van het dagelijks leven! Karate-Jutsu van de SJK is meer traditioneel in de zin van het DO-principe; n.l. het bestuderen en trainen van allerlei technieken an sich.

 

Groepsfoto 1ste NK (08-11-03)! Kop van Noord-Holland (BCJ, SC-Lavabu, Shima, Musashi en Shintai)

 

 

 

 

 

 

SKN-Karate-Jitsu bestaat voor ongeveer 80% uit gewoon Karate en voor ongeveer 20% uit ju-jutsu en judo!

Wedstrijdstijlen: De SKN kent de A-Variant en de B-Variant. De A-Variant houdt in dat er gewoon gestreden wordt volgens het semi-contactprincipe op regels die door de SKN zijn vastgesteld. De B-Variant houdt in dat men op een judomat (tatami) allround wedstrijden draait waarin ook worpen, klemmen en verwurgingen zijn toegestaan!

Sinds kort kent de SKN een Wedstrijdkata! Dit kata is genaamd "Shiai no Kata". Dit betekent dan ook wedstrijdkata in het Japans. Meer uitleg over dit Kata kunt u vinden op de Katapagina!

 

 

Karate-Jitsu wedstrijd voor de jeugd op 16-03-2003 bij de open Shintai kampioenschapen in Wieringerwerf (SKN). Het betreft hier de A-Variant!

 

 

 

 

 

 

 

 

KARA TE NO KATA.

Wat is Kata?

De letterlijke betekenis van het Japanse woord kata die hier bedoeld wordt, is: vorm. In de karatesport betekent kata: automatische reactie. Karate kent vele kata's, want er bestaan vele situaties waarin automatisch gereageerd moet worden. De beoefenaar van karate kan niet zonder kata's, dus zonder die automatische reacties. Zonder kata's goed geoefend te hebben, zal hij zich nooit goed kunnen bekwamen in de karáte-sport.

De eerste kata's werden gevormd uit langdurige ervaring van onze (Japanse) voorouders en het bestuderen van de juiste bewegingen in de vele verschillende situaties. Het is zeer nuttig veel kata's te oefenen. Maar kata's zijn nooit doel op zichzelf, men traint dus niet uitsluitend om de kata zelf, maar om de kata-technieken automatisch te kunnen toepassen in elke situatie van aanval en verdediging. Kata is dus een soort gewoonte die aangeleerd (geconditioneerd) is door vele jaren van training, een reactie die tevoorschijn komt uit het onderbewuste. Daarom weet een beoefenaar van karate bijna nooit van tevoren wat zijn karate-gedrag zal zijn in een gevechts-situatie, want hij handelt onbewust. Dat kan gevaarlijk zijn tijdens het gevecht als hij bijvoorbeeld maar één kata heeft beoefend. Stel dat tijdens een gevecht u met een Maegeri (voorwaartse trap) zou moeten aanvallen, maar dat u alleen op Tsuki (vuistaanval) hebt getraind, dan zal uw hele lichaam onbewust ingesteld zijn op de Tsuki. Dat kan uw uitschakeling betekenen. Het verdient daarom aanbeveling u niet uitsluitend te concentreren op één kata, maar uw trainingstijd te verdelen over alle kata's. Immers, u maakt uzelf dan álle kata-technieken eigen. Beheerst u eenmaal alle Kata-technieken, dan ligt de weg naar het beoefenen van natuurlijke karate helemaal open, aangezien de vijf kata's (Pinan 1 e dan tot 5e dan ) alle verdedigings- en aanvals- elementen omvatten, die het mogelijk maken elke normale karate-aanval af te slaan. De belangrijkste doelstelling bij het leren van kata's is: de techniek beheersen, dat wil zeggen door eindeloos oefenen alle onderdelen van de kata's zodanig onder de knie krijgen dat in een bepaalde gevechtssituatie dejuiste handelingen automatisch en volkomen natuurlijk worden toegepast. Dat is in uiterste consequentie voor ons, normale mensen, vrijwel onmogelijk. Niet voor niets zeiden oude Japanse Budo-ka (beoefenaars van de Budo-sporten): Budotraining duurt een mensenleven, maar één leven is eigenlijk niet lang genoeg, aangezien Budotechniek geen begrenzing kent.

Grootmeester Ohtsuka (stichter van het Wado-Ryu-Karate) zegt:
Het beginsel van Kata is: Kata-Ni-Haitte/ Kata-Ni-Nukeru'. Letterlijk betekent dit: Stap in de kata (Kata-Ni-Haitte) en Verlaat de kata ( Kata- N i- N u keru).

Hideo Marumatsu begrijpt precies wat Ohtsuka daarmee zeggen wil aangezien hij zijn leerling was in Japan en nog steeds zijn leerstellingen over karate volgt. De betekenis is: Train bewust veel kata's Vergeet ze later (d.w.z. laat ze dan rusten) Men moet ze uiteraard niet helemaal vergeten, ergens in het onderbewuste moeten ze paraat blijven om ze als vanzelf als basis te gebruiken bij het beoefenen van de karatesport. Dit is echter voor ongeoefende personen nagenoeg onmogelijk. Als een karateleerling te weinig ervaring heeft, zal hij niet begrijpen (of aanvoelen) wat dat `vergeten' betekent. Daarom kunnen we het beter als volgt zeggen: Train jarenlang bewust veel en vaak kata's. Maar schenk (als u de tecnieken redelijk goed beheerst) later niet meer zoveel aandacht aan de juiste volgorde der kata-technieken. Door dit advies op te volgen, zult u overigens nog niet volledig het natuurlijke karate onder de knie hebben en zult u nog wel eigen katabewegingen gebruiken. Toch mogen we tevreden zijn, want de vijf vormen van Pinan (1 e t/m 5e dan) bieden heel wat technieken waarmee bijna oneindig veel combinaties zijn samen te stellen. Daarom hebben karate-beoefenaars normaliter genoeg aan de Pinan-Kata's (1 e t/m 5e dan), mits ze jarenlang beoefend worden. Te gauw denken leerlingen dat ze de kata's beheersen, maar in wezen beheersen ze dan alleen de volgorde der kata-bewegingen. Waar het op aankomt is dat ze `ingeworteld' zijn en dat men ze uiteindelijk automatisch op de juiste manier weet te gebruiken. Uit het bovenstaande kunt u afleiden dat de Budotechnieken geen einde kennen!

Hieronder laat ik Hideo Marumatsu verder aan het woord:
In een kata zitten vele irrationele (niet vanzelfsprekende) lichaamsbewegingen, maar dat is geen nadeel van de kata-training, want de volgorde der beweging is slechts noodzakelijk om vooruitgang te boeken bij de training; in de praktijk van de karate-gevechten is de volgorde der bewegingen niet meer zo belangrijk.Van belang is dan de techniek van de kata. Maar ook de niet vanzelfsprekende (irrationele) bewegingen zijn niet zonder betekenis, want als u de moeilijke irrationele volgorde van bepaalde kata-bewegingen goed kunt uitvoeren, houdt dat in dat u de rationele bewegingen tijdens de karate-training met minder moeite zult uitvoeren. Immers u hebt de bewegingen die tegennatuurlijk, dus moeilijk, zijn, goed getraind, zodat u hebt geleerd ze automatisch uit te voeren (en niet stuntelig, zoals iemand die ze niet gewend is te doen). Irrationeel bewegen is dus uitsluitend nuttig als lichaamsbeweging (zodat het lichaam de bevelen van de geest gemakkelijk uitvoert).De karate-bewegingen zelf worden voornamelijk rationeel uitgevoerd.

Waza (d.i. het woord voor techniek/technieken) is een uitdrukking van de geest. Daarom is het erg interessant om mijn leerlingen te zien oefenen. Immers, ik kan dan zien of deze leerlingen de kata bewust trainen. Kata-training wordt vaak beoefend aan het eind van de trainingstijd. Maar vele leerlingen zijn dan al moe en voeren daarom de kata traag en vaak onjuist uit. Dat is ronduit fout, want door trage uitvoering ontstaat een slechte techniek. En een slechte techniek aanleren is gauw gebeurd, maar uit een aangeleerde slechte techniek een goede ontwikkelen is erg lastig. Dus als u kata traint, houd dit dan in gedachten. Zelfs een beetje - en dus ongeïnspireerd - kata-trainen is slechter dan helemaal geen training. Technische verworvenheden zijn het resultaat van een geestelijke instelling, daarom kan men de techniek niet gescheiden zien van de geest en de geest niet van de techniek. Zij behoren onafscheidelijk bij elkaar. Dit betekent dat u uw geest moet beheersen en daardoor de techniek. Met andere woorden, u moet bewust en geconcentreerd trainen, anders heeft de training geen gunstig resultaat. De ooginstelling Het oog is ook een deel van de geestelijke instelling. Oog en techniek worden geleid door bevelen van de geest. Mijns inziens is de mentale instelling het belangrijkste bij de kata(karate)-training. Ik zal proberen dit nader uit te leggen. In sommige sportscholen en karate-dojo's wordt te weinig aandacht besteed aan de ooginstelling, hoewel dit nu juist de belangrijkste karate-techniek is, want de technische bevelen van de geest vinden hun oorsprong in het gezichtsvermogen. Als een gezichtsvermogen slecht functioneert, kunnen in sommige gevallen de hersenen `het zesde zintuig' inschakelen. Soms kan dat goed uitpakken, maar uitsluitend op het zesde zintuig vertrouwen, is bij karate levensgevaarlijk.

De opbouw van de juiste ooginstelling: 1. De ooginstelling van beginners moet geconcentreerd zijn in één richting. Men staart als het ware naar een tegenstander. Staren in één richting is echtergeen juiste karate-stijl. Men kan zo geen rekening houden met situaties in de overige drie richtingen. Dit is een nadeel, maar men kan wel proberen zich te concentreren en dan is deze houding al veel beter dan rusteloos om zich heen kijken. Deze houding is dus bedoeld als een eerste stap in een ooginstellings-training. 2. Een tegenstander die wat verder afstaat proberen te observeren alsof hij dichtbij staat en een tegenstander die dichtbij staat proberen te observeren alsof hij wat verderaf staat. Als u uw aandacht in het laatste geval uitsluitend concentreert op de handen van een tegenstander (omdat hij te dichtbij staat), dan kunt u wellicht een vuistslag afweren, maar u bent dan weerloos bij een mogelijke voetaanval en wat daarop volgt. In het eerste geval, als u een tegenstander die ver weg staat, alleen maar in zijn totaliteit beziet, dan merkt u niet wat hij met zijn handen en zijn voeten aan het doen is en welke handelingen hij vermoedelijk zal gaan uitvoeren.

Moge een voorbeeld dit verduidelijken:
Toen ik in Japan nog lid was van de universiteits-karateclub, moesten wij elke dag tijdens de training een uur lang hardlopen in Baji-Koen (een ruiterpark) en in Kinuta-Koen (vergelijkbaar met het Amsterdamse Bos), in Setagaya in Tokio. Soms keek ik naar het grasveld waar vele paartjes lagen. Aanvankelijk zag ik niet wat ze deden, aangezien de afstand te groot was voor mijn ogen. Later dacht ik ineens aan de theorie 'een tegenstander die veraf staat observeren'. Hoewel de paartjes uiteraard geen tegenstanders waren probeerde ik toch meer van ze te zien tijdens het hardlopen: het was een verrassende gewaarwording dat ik door geconcentreerd waarnemen steeds beter hun bewegingen kon vaststellen. Begrijp me goed, hoewel het geen onplezierig gezicht was, observeerde ik niet uit nieuwsgierigheid. Ik deed het als onderdeel van mijn karate-training.Maar niet elke concentratie op iets dat veraf ligt, hoeft een karate-oefening te zijn. Een voorbeeld: elke avond maakte ik een korte wandeling in mijn tuin en keek dan lang en geconcentreerd naar een bepaalde ster en probeerde die van dichtbij te zien. Ik voelde dit als een goede concentratietraining, maar of dit een nuttige oefening was voor 'het observeren van een tegenstander die ver weg staat', betwijfel ik aangezien ik geen enkel concreet resultaat bemerkte. Ik was toen 22 jaar en mijn gezichtsvermogen mat 2,0 (ik was dus een beetje verziend).

Een tegenstander in zijn geheel zien.
U moet voortdurend alert zijn, dus opletten en waarnemen. Vaak echter verslapt de geest. Als u dit (punt 3) traint, moet uw geest dus helder functioneren. Bovendien dient u eerst de ooginstellings-oefeningen 1 en 2 goed beoefend te hebben, anders mist deze observatie voldoende effect. Toen ik aan wedstrijden deelnam in Japan, stelde ik in verband hiermee steeds dezelfde vragen aan de zeer goede oudere, brildragende deelnemers van mijn universiteit. Eén vertelde mij:`Mijn ogen zijn erg bijziend. Aangezien ik een bril draag, heb ik er normaliter geen enkel probleem mee, want ik kan er alles goed mee onderscheiden, maar als ik aan een Karate-wedstrijd deelneem, moet ik mijn bril afdoen en dan zie ik mijn tegenstander slechts als één geheel. Daarom probeer ik mijn tegenstandervan dichtbij te bekijken, zó dat ik kan aanvoelen wanneer en hoe hij mij gaat aanvallen: met de voet of met de hand. Omdat ik van zijn gezicht niets kan onderscheiden, train ik veel op het beheerst uitvoeren van de Tsuki (handtechniek).' Zo speelde hij vele mooie wedstrijden en hij raakte het gezicht van zijn tegenstander nooit met een Tsuki. Een ander vertelde mij dat hij 's avonds in een donkere kamer trainde omdat hij voelde dat een donkere omgeving gelijke omstandigheden biedt voor personen met bijziende en normale ogen. Een persoon met bijziende ogen is in dit geval misschien iets bevoordeeld boven een persoon met normale ogen, omdat in het algemeen `het zesde zintuig' van de eerste beter ontwikkeld is dan van de laatste. Door speciale hierop gerichte training kreeg hij meer zelfvertrouwen, niet alleen voor wedstrijden, maar ook voor karate in het algemeen. Personen met een handicap verwerven vaak zelfvertrouwen door het overwinnen van hun handicap. Een enkele is zelfs wereldkampioen geworden. Het deelnemen aan wedstrijden is overigens niet noodzakelijk om goed te worden in karate. Sommige personen werden erg goed omdat zij hun eigen gevoelstheorie hadden ontwikkeld. Zij bewezen het belang van de 3e ooginstelling.

Let op de ogen van de tegenstander.
Ogen geven weer wat zich in de geest afspeelt. Men krijgt- lettende op ogen -als het ware een psychologische beschrijving van wat er in zijn tegenstander omgaat. Echter uw tegenstander heeft deze mogelijkheden ook, daarom kunt u deze anticipeer-techniek slechts met succes toepassen als u denkt dat de karate-techniek van uw tegenstander van gelijk of lager niveau is dan de uwe. Als uw tegenstander veel beter is, gebruik deze techniek dan niet omdat u dan toch niets zult zien. Bovendien geeft u uw tegenstander de kans uw `psychologische beschrijving' uit uw ogen af te lezen. Uw mentale kracht zal weggezogen worden door de ogen van uw tegenstander, wat u geestelijk zal afmatten. Maar als u a-stigmatische ogen hebt, kunt u deze techniek tegen iedereen gebruiken.

Kijk naar de band van uw tegenstander. Dit heet Obinonori. (Obi No Kane) Als u denkt dat de karate-techniek van uw tegenstander aanmerkelijk beter is dan de uwe, let dan niet op zijn ogen maar kijk naar zijn band. Het is zodoende erg moeilijk voor hem uw `psychologische beschrijving' uit uw ogen af te lezen. Sta echter niet alleen maar te staren naar zijn band. Alleen uw ogen zijn erop gericht, maar in wezen behoort u op uw tegenstander in z'n geheel te letten. Hoe trainen we Kata's? Train de kata's niet op bevel, zoals een marionet (dit geldt niet alleen voor kata-training, maar voor de gehele karate-training). Elke katabeweging heeft een bepaalde betekenis ten aanzien van een aanval van een tegenstander. Als u de kata op uw eentje traint, train dan elke beweging alsof u tegenover een tegenstander staat. Als u niet precies de uitvoering kent of een beweging niet goed begrijpt, dan is dat geen kata-training waarmee u bezig bent. Alvorens de kata-training te starten, moet u dus precies weten wat een bepaalde beweging voorstelt en hoe ze wordt uitgevoerd. Dit zal u daarbij goede diensten bewijzen. Het is de snelste methode om vooruit te komen.

Er zijn twee mogelijkheden om vorderingen te maken:
a. Leer eerst de theorie en train later. b. Start direct met de training en zoek later de theorie met behulp van uw lichaam. Beide methoden zijn goed, maar afhankelijk van de aanleg der beoefenaars geschikt of minder geschikt. Personen, die zich eerst de theorie eigen maken, zullen sneller vorderingen maken, omdat ze het doel en de techniek van elke beweging kennen. Bovendien kunnen ze een eigen trainingsprogramma maken. Echter degenen, die meteen beginnen te trainen weten de bedoelingen van de kata's niet. Voor elke beweging moeten ze zelf een verklaring vinden. Dit is een proces van jarenlange trainingsarbeid. En dan nóg is het niet zeker of ze erachterkomen. Als het meezit zullen ze zelf theorieën kunnen opbouwen, maar dit zal veel tijd in beslag nemen. Daarom adviseer ik iedere normale karate-student eerst de theorie goed door te nemen en daarna pas met de training te beginnen. Als u al weet hoe u zich moet bewegen, wat de bedoeling is van elke beweging, en dan serieus traint, zult u ongetwijfeld snelle vorderingen maken. Er zit nog een voordeel aan. Als men snel vorderingen maakt, zal men niet zijn belangstelling voor de sport verliezen. De reden dat velen met karate ophielden, is niet de harde training maar het feit dat ze hun belangstelling verloren door gebrek aan vooruitgang. De leerling is hiervoor zelf verantwoordelijk, maar soms ook de leraar, die hieraan te weinig aandacht besteedt. Als u denkt niet zoveel aanleg voor karate te bezitten, dan is het zonder meer beter eerst de theorie goed te leren en daarna de training te starten. Maar ook als u veel talent hebt, hebt u als kenner der theorie een voorsprong op anderen. Het belangrijkste bij het naar voren, naar achteren en opzij stappen is een goed evenwicht te bewaren, dat wil zeggen dat uw lichaam elk moment in staat moet zijn een verdediging of een aanval uit te voeren tegen denkbeeldige tegenstanders uit alle 4 de richtingen.

De houding is een vorm van geestelijke expressie. Ontwikkel een vorm van zelfvertrouwen, zodat u zelfverzekerd in de dojo komt. Houdt uw ogen uitdrukkingsloos en kijk naar voren, maar uw aandacht - daar zullen we steeds op hameren - moet naar de vier richtingen uitgaan.Verdeel uw kracht over heel de training of wedstrijd en concentreer uw kracht op het juiste moment van een actie. Uw energie moet op slag door het lichaam vloeien. Als een actie voltooid is, dient u meteen gereed te zijn voor de volgende. Slechts één moment per actie heeft u samengebalde kracht en energie nodig. Na zo'n moment is extra energieverbruik overbodig. Zorg dat het zwaartepunt van uw lichaam zich bevindt op Seika-tanden (onderbuik, iets onder de navel). Als u uw zwaartepunt op Seika-tanden houdt, is uw lichaam altijd in evenwicht. Ik zeg dit nu wel, maar het vereist concentratie en je mag je nergens door laten afleiden. Toen ik voor het eerst een kata-demonstratie uitvoerde in Nederland, vergat ik het zwaartepunt van mijn lichaam op Seika-tanden te houden, omdat ik teveel op de toeschouwers lette. Ik wankelde en voerde de kata dan ook niet goed uit. Later vergeleek ik de toeschouwers voor mezelf, om ze neutraal te houden, met Hollandse aardappelen. Door zè aldus uit mijn aandacht te bannen werd ik niet meer door toeschouwers beïnvloed. Het klinkt mischien niet complimenteus maar - geloof me - er zitten altijd zeer fraaie Hollandse aardappelen tussen de toeschouwers! Die oplossing is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.


Wel kan iedereen de volgende punten om kata's te leren, navolgen:
1. onthoud de volgorde der bewegingen en acties
2. ken van elke beweging de exacte bedoeling
3. voer de bewegingen eerst langzaam en met aandacht uit
4. let niet teveel op de bedoeling van elke beweging afzonderlijk, maar let op de bedoeling van de hele kata en op uw lichaamsbeweging
5. probeer de kata's `natuurlijk', ongedwongen (niet geforceerd) uit te voeren

Tijdens de katatraining letten beoefenaars van de kata's soms teveel op de erna komende beweging, maar daarmee verliezen ze het doel van de activiteit van dit moment uit het oog. Probeer elk kata-onderdeel zo volledig en natuurlijk mogelijk - liefst in de perfectie - uit te voeren. Het is voor u van belang de volgorde van de bewegingen goed te kennen, ook al is het leren van die volgorde even vervelend. Met een beetje goede wil gaat het echter snel en zonder die kennis kunt u de kata-training niet goed uitvoeren. Onder 3. staat dat de kata langzaam uitgevoerd dient te worden. In sommige gevallen zal het steeds sneller moeten, maar soms is snelheid niet belangrijk; sommige bewegingen moeten dus langzaam, andere snel uitgevoerd worden. De richtlijnen hiervoor zijn: 1. Na een verdediging moet altijd snel een aanvalstechniek worden uitgevoerd, omdat karate niet alleen maar uit verdedigen bestaat. Elke verdedigingsactie moet gevolgd kunnen worden door een onmiddellijke aanval. 2. Tijdens een langzame uitvoering moet u zich volledig concentreren op de beweging, maar daarbij - daar zijn we weer - letten op de 4 richtingen waaruit een aanval kan komen. En denk erom: als u de kata-bewegingen beëindigd hebt, hebt u slechts de bewegingen beeindigd, maar is de kata nog niet klaar. Er moet dan eerst worden overgegaan tot Zanshin, dat wil zeggen tot concentratie, waakzaam blijven op het naderen van een denkbeeldige tegenstander. In de Wado-Ryu-Kata's verdedigen we (en vallen we aan) niet alleen met kracht, we gebruiken Kawashi (wegdraaien van het lichaam of ontsnappen door opzij te stappen) en Tsuki (vuistaanval) en Geri (trap). Dit doen we met ons gehele lichaam (volgens de methode van grootmeester Ohtsuka). Daarom zijn de lichamelijke eigenschappen van een persoon niet zo belangrijk. Het belangrijkste voor karate (kata) is dat we ons kunnen aanpassen aan elke situatie en aan elke tegenstander, net als water. De studie van het Wado-Ryu-Kata-systeem: U kunt de volgende kata's leren: Pinan Nidan, Pinan Shodan, Pinan Sandan, Pinan Yondan, Pinan Godan, Kushanku, Nai Fanchi, Seishan, Chinto.

Als u dit systeem bestudeert, weet u al heel wat van het Wado-Ryu-Kata. Andere kata's zijn: Bassai, Wanshu, Rohai, Ninseishi, Jion, Jitte, maar deze kata's zijn niet specifiek voor het Wado-Ryu-Kata-systeem. Uit de kata's moet u zelf speciale onderdelen, combinaties halen. Hiermee verwerft u de vrijheid om gevarieerd over karate (kata) te denken. Anders zult u nooit een eigen manier ontwikkelen om de karatesport te beoefenen. Als u eenmaal een eigen theorie hebt geconstrueerd, zult u waarschijnlijk nooit meer vergeten dat de basis van uw theorie afkomstig is van grootmeester Ohtsuka, omdat u nu Wado-Ryu-Karate geleerd hebt. Ons doel in kata (Wado-Ryu) is Chinto (hoogste kata).Alle andere kata's zijn voorbereidingen tot Chinto. In de oudheid kenden de Budoka's (Karateka's) slechts een paar kata's. Ze trainden erg hard en hielden hun kata's geheim. De nieuwe kata's die ze maakten namen de plaats in van de oude. Daarom kenden ze niet veel kata's. Kata is een vorm van geestelijke expressie. Eigenlijk kan niemand zeggen: `deze kata is goed of deze kata is slecht'. In het algemeen kunnen we wel zeggen dat een kata goed of slecht uitgevoerd wordt, in navolging van degene die hem creëerde. Maar mijns inziens komt de uitvoering en de bewegingsvorm van een kata in de praktijk van een gevechtshandeling niet op de eerste plaats. De geestelijke expressie van de kata en de aanpassing aan de praktijk is het belangrijkst, waarbij we ons wel moeten bedenken, dat de kata's in dit boek gecreëerd werden uit de jarenlange ervaring van onze voorouders en een weldoordachte kijk geven op de vele mogelijke situaties. En vooral dat grootmeester Ohtsuka het Wado-Ryu-Kata-systeem construeerde. Daarom zijn deze kata's meestal zonder meer beter dan de eigen vormen in het ontwikkelingsproces van het kata-denken. We kunnen met goed vertrouwen in deze kata's geloven. Mijns inziens is het dan ook van groot belang de kata's van deze grondlegger bewust en met grote nauwlettendheid te bestuderen. De kans dat u in de praktijk met de juiste bewegingen reageert is dan het grootst. Tenslotte nog dit: Als uw kata-uitvoering erg mooi is, maar niet geïnspireerd door uw geest (met andere woorden, uitgevoerd als een robot) dan is dit misschien een leuke of mogelijk een fraaie beweging, maar geen ècht karate. Maar is uw kata niet mooi, maar geheel met uw geest (d.i. met volle overgave en bewust) uitgevoerd, dan hebt u van deze techniek een goed gebruik gemaakt. Dan is er sprake van ècht karate. Daarom kunt u gerust zeggen dat karate een vorm van geestelijke expressie is. Reeds bij de `warming up' kunt u zien in hoeverre dit op een persoon van toepassing is. Lang trainen, maar zonder geest, is inferieur aan kort trainen met uw geest (bewust en met volle overgave). Hoelang en hoeveel keren u trainde is geen belangrijke vraag, maar wel: trainde u bewust en goed geconcentreerd. Maar als u beide verenigt, dat wil zeggen, zowel lang en veel trainen als bewust en met volle overgave, dan zult u snel vorderingen maken. In de oudheid wisten de Budoka's of de techniek van andere Budoka's goed was aan de manier waarop deze liepen, de houding van hun lichaam en de waakzame ogen. Want dit waren de uiterlijke kenmerken, de lichamelijke verworvenheden die door de inspanning van de geest in relatie met de technische ontwikkeling waren bewerkstelligd. Tenslotte als. Als u de vijf afzonderlijke kata's in dit boek onder de knie hebt, moet u proberen ze in een goed tempo achter elkaar uit te voeren. En wel zonder tussentijds de uiterste concentratie te verliezen. Daarbij hoort ook het, in perfectie, geconcentreerd uitvoeren van de juiste ademhalingstechniek. Als u traint is het van belang dit langdurig achtereen te doen, zodat het lichaam warm wordt en ú moe, want dan neemt de kracht in de schouders enigszins af, zodat de kata's op natuurlijke niet-krampachtige wijze worden getraind. Dit betekent overigens niet dat u heel erg moe moet zijn, aangezien dan de concentratie en de technische uitvoering eronder lijden. Als u dagelijks naar school of naar het werk gaat en weer terug naar huis, beweegt het lichaam vanzelf zonder dat u erbij nadenkt. Als u even ongedwongen dagelijks kata's oefent, dan breekt spoedig de dag aan dat u ze zonder speciale aandacht kunt uitvoeren. En dat is van belang bij het beoefenen van karate. Als u een kata niet op natuurlijke wijze kunt uitvoeren, omdat u zich bij voorbeeld moet concentreren op de volgorde der bewegingen, dan zijn uw technieken niet bruikbaar. Als u kata's uitsluitend op uw eentje oefent, waardoor de zeer gewenste reactie van een tegenstander ontbreekt en u de subtiele Taisabaki (ontwijking) en de ademhalingstechniek bij aanval en verdediging niet goed toepast en leert, is het noodzakelijk steeds nadat u enige vorderingen hebt gemaakt, te gaan trainen met een tegenstander; want, Als u nooit met een tegenstander traint, `voelt' u de betekenis van de technieken niet en zijn deze niet tegen aanvallen te gebruiken. Als u de bedoeling der technieken niet begrijpt is kata-training geen karate, maar een gewone lichaamsoefening. Als u echter de vijf kata's - eveneens achter elkaar en mét tegenstander getraind - onder de knie hebt, staat het Jiyu-Kumite (vrij vechten) voor u open, ja, is dit zelfs wenselijk, want dan kunt u aanvallen afslaan en met nog grotere snelheid vorderingen maken in karate, wat uiteindelijk de opzet is van uw studie.

Aldus Hideo Muramatsu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exameneisen Karate-Jitsu (SKN) bij BSC kokoro Julianadorp.

Dit pakket eisen geldt bij BSC Kokoro !!!!! (Vanaf 06-12-2013) Voordat men examen mag doen moet men aan de volgende eisen voldoen:

75% van de trainingen bezocht hebben; geen contributie-achterstand hebben; zich houden aan de dojo-etiquette, betaald hebben voor het examen waar men voor opgaat, bij gebleken misbruik van de geleerde technieken op straat of waar dan ook, wordt men gestraft doordat men geen examen mag doen en kan zelfs uitmonden in schorsing of royement!!!

Bij de jeugd wordt begonnen met de witte band en deze gaat daarna via rode slip(pen) naar Rood en dan via gele slip(pen) naar Geel!!!!

Exameneisen Witte Band. (6e Kyu).

Algemeen: Het correct dragen van de Gi (kleding). Bekend zijn met de DOJO-etiquette (ook hygiene!). Op correcte wijze mee kunnen doen met de groetceremonie.

Standen: Musubi Dachi / Fudo Dachi.

Deze graad kan zonder examen toegekend worden door de dojoleider, de standen zijn vermeld in verband met de in- en afgroet ceremonie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat men na enige lessen lid is geworden van de dojo en de aspirant karateka als lid geaccepteerd is.

Exameneisen Witte band met gele slip (aspirant 5e Kyu). Jeugd via Rood!

Valbreken: Mae Ukemi (Voorwaarts valbreken met parate houding). Ushiro Ukemi (achterwaarts valbreken met parate houding).

Standen: Fudo Dachi, Musubi Dachi, Zenkutsu Dachi (Migi en Hidari), Kiba Dachi

Kihon: Vuisttechnieken (in fudo dachi uitvoeren):
Chudan Zuki, Jodan Zuki, Tate Zuki, Uraken Shomen Uchi, Uraken Saye Uchi / yoko men

Kihon: Afweertechnieken (in fudo dachi uitvoeren): Gedan Barai, Jodan Uke, Soto Uke/uchi uke

Kihon: Traptechnieken (in fudo dachi uitvoeren): Mae Geri Chudan, Kin Geri

Jiu Jitsu technieken: Tai Sabaki. Het  lichaam verplaatsen middels voetverplaastsing. (links schuin voorwaarts) JEUGD!

Volwassenen: Kote Gaeshi op: Aanval: Oi-tsuk chudani. Aanval: gestrekte verwurging voor. Kote gaeshi is een polsklem.

Kumité: drie partijen van 1 ½ minuut.

Kata: Kihon no Kata of Taikyoku sono ich op basisniveau kunnen uitvoeren (weten wat men uitvoert!)

Exameneisen gele band (5e Kyu).

Valbreken: Yoko Ukemi (Zijwaarts valbreken, zowel links als rechts). Ushiro Ukemi (achterwaarts valbreken links en rechts)

Standen: Kokutsu Dachi (migi en hidari), Heisoku Dachi, Heiko dachi, Shiko dachi, Neko ashi dachi, Tsuri achi dachi

De volgende technieken worden uitgevoerd vanuit Fudo dachi.

Vuisttechnieken: Uraken hizo uchi, Uraken mawashi uchi, Tetsui oroshi uchi,

Afweertechnieken: Age uke, Shuto Uke

Traptechnieken: Mae geri jodan, Yoko geri, Mawashi geri

Kihon: Stoten/trappen zoals boven aangegeven onder vuisttechnieken en traptechnieken.

Kihon in beweging: naar voren en naar achteren lopen met karatetechnieken (oi tsuki jodan heen/jodan of age uke terug) (chudan tsuki heen en soto/uchi uke terug.

Kata: Taikioku sono Ichi of Kihon no Kata Ippon me op niveau!. Heian Shodan of Pinan Nidan op basisniveau!

Shintai no kata 1ste en 2de techniek

Jiu Jitsu technieken:

Kumité: drie partijen van 2 minuten.

Exameneisen Gele band met 1oranje slip (aspirant 4e Kyu). Jeugd. Bij 2e oranje slip moeten de genoemde kata's/technieken, strakker!

Valbreken: Voorwaarts valbreken zonder rol (Platte val). Voorwaarts valbreken met judorol over ten minste 2 knielende karateka’s

Standen: Sanchin dachi, Moro ashi dachi, Kake dachi.

De volgende technieken worden uitgevoerd vanuit Fudo dachi.

Slagtechnieken: Shuto ganmen uchi, Shuto uchi uchi, Haito uchi.

Afweertechnieken:.Soto gedan barai.

Traptechnieken: Ushiro geri, Uchi mawashi geri, Kubi geri (Ura Mawashi Geri)


Kihon in beweging: Mae geri, yoko geri, mawashi geri, ushiro geri, oi tsuki geri, kyaku tsuki, shuto uke en uchi, soto uke, uchi uke.

Kata: Shintai no kata 1ste serie (vijf technieken) andere kata's van eerder genoemde kyugraden moeten op niveau worden getoond!

Jiu Jitsu technieken:
Volwassenen: Kote mawashi op aanval Oi Zuki

Kumité: 3 partijen van 2 minuten.

Exameneisen 6e KYU Oranje band (4e Kyu).

Valbreken: Alle geleerde valbreektechnieken moet op niveau getoond worden!

Weringen: Morote uke met( vuist ondersteuning onder elleboog).


Kihon in beweging: Mae tobi geri, kin geri, age uke, nukite (ippon/nihon/gohonme), otoshi uke, soto gedan barai, juji uke, morote uke.

Kata: Heian Nidan of Pinan Shodan.. Shintai no kata: Serie 1 compleet met choreografie


Jiu Jitsu technieken: Osae Ude Gatame.

Kumité: 2 partijen van 3 minuten.


Exameneisen Oranje band met groene slip (aspirant 3e Kyu). Jeugd.

Elleboogtechnieken: Hiji (empi) ago uchi (omhoog), Hiji (empi) oroshi uchi (omlaag), Hiji (empi) mawashi uchi (rond), hiji empi ushiro (naar achteren).

Kihon in beweging: mag eigen serie laten zien van alle bij hem/haar bekende technieken. Anders vraagt de examencommissie!

Kata: Heian Nidan of Pinan Shodan op niveau! Eerste twee technieken uit de tweede erie van het shintai no kata.

Jiu Jitsu technieken: Waki Gatame, Kanuki gatame

Kumite: 5 partijen van 1 ½ minuut. (B-variant)

Ippon kumite: Laten zien dat men weet wat ippon kumite inhoudt ( 1 aanval en 1 verdediging waarna een afmaaktechniek volgt. Denk hierbij aan shintai no kata!

Exameneisen Groene band (3e Kyu).

Kihon: Verschillende aanvals- en verdedigingstechnieken laten zien in eigen serie (anders vraagt de commissie!).

Traptechnieken: Hiza geri, Mikazuki geri, Kagato geri, Kansetsu geri.

Gesprongen trappen: Mae tobi geri, Yoko tobi geri.

Weringen: Morote uke (met twee onderarmen), juji uke gedan en jodan..

Kihon in beweging: Dubbele mae tobi geri. Vverschillende trappen zoals die voorkomen bij de eerdere kyugraden combineren in een logische serie trappen.

Ippon kumite: Een staps kumite. Uke valt aan en tori verdedigt. Uke valt 1 keer aan en tori verdedigt 1 keer en maakt af met een karatetechniek (atemi). Twee series laten zien. Kunnen laten zien wat sanbon kumite inhoudt!

Kata: Heian Sandan of Pinan Sandan.. Shintai no Kata; acht technieken. Eerste serie in katavorm.
Jiu Jitsu technieken: Osae Ude Gatame, De ashi barai, Uki Goshi, Kata ashi dori.

Exameneisen Groene band met blauwe slip (aspirant 2e Kyu). Jeugd.

Kihon: Alle geleerde series strak en technisch verantwoord uivoeren!

Sanbon Kumite: Driestaps sparring met partner. Uke valt aan en Tori verdedigt. Voorwaarde is: Uke valt aan met drie keer dezelfde techniek!!  Denk hierbij, als voorbeeld, aan shintai no kata!!!!!!

Renraku waza: Zelf combinaties van technieken lopen! 2 series van 3 technieken individueel

Kata: Heian sandan of Pinan sandan op niveau. Alle acht technieken uit shintai no kata op niveau en lopen in katavorm..

Jiu Jitsu technieken: Shiho nage (armworp)

Kumite: 5 partijen van 2 minuten.

Exameneisen Blauwe band (2e Kyu).

Kihon: Eigen serie of commissie vraagt.

Weringen: Koken uke.

Kihon no kata (in beweging): Eigen serie of commissie vraagt. .

Sanbon kumite: 4 series waarvan 2 series met een jiu jitsu techniek (worp of klem of verwurging!).

Sanren Kumite: Uke valt 3 keer aan met steeds een andere techniek. Tori verdedigt en maakt af met karate of jiu jitsu technieken.  Twee series laten zien.

Kata: Heian of Pinan Yondan. Shintai no kata Geheel (10 technieken) in katavorm.  Renzoku no kata 1ste en 2de techniek.

Jiu Jitsu technieken: Kata ashi dori, Ryu ashi dori, Hadaka jime (Uke maakt platte val).

Kumite: 5 partijen van 2 minuten.

Exameneisen Blauwe band met bruine slip (aspirant 1e Kyu). Jeugd.

Kumitevormen: Ippon-/sanbon- en sanren kumite. Van alle vormen drie series! Ook jitsutechnieken toepassen!!!:

Kata: Renzoku no kata 1ste serie. Alle andere kata's op niveau!

Weringen: Shotei uke.

Juji Kumite: 10 partijen van 2 minuten.

Jiu Jitsu technieken: Alle voorgaande technieken op het juiste niveau. Plus o soto gari.

Exameneisen Bruine band (1e Kyu). Deze graad kan worden onderverdeeld in Bruin 1, Bruin 2 en Bruin 3. Jeugdgraden!

Kihon: Kandidaat mag eigen serie lopen of de commissie vraagt.

Kumitevormen:  Ippon/sanbon/sanren.   

Kata:
Renzoku no kata 1ste serie op niveau. Heian godan of Pinan Godan. Alles op niveau! Plus alle eerder geleerde kata's!

Renraku: Vijf combinaties maken van minimaal drie verschillende, logische, technieken.


Juji Kumite: 10 partijen van 2 minuten.

Weringen: Nagashi uke (begeleidend weren), koken uke en shotei uke in 1 beweging omhoog en omlaag (als in renzoku no kata).

Jiu Jitsu technieken: Alle voorgaande technieken op het juiste niveau. Plus o uchi gari.

Exameneisen Halve zwarte band (aspirant 1e Dan). Deze graad wordt bereikt wanneer de kandidaat opmag voor de Eerste Dan (Nationaal!)

Algemeen: Alle eisen uit het examen pakket, uitvoeren op niveau.

Eigen Kata: B.V. Kanku Dai, Kanku Sho. Mag ook heian of pinan godan zijn! Men moet wel de kata perfect uitvoeren!