Ju Jutsu (Home)Vallen en Rollen Zie ook: http://www.valwijzer.nl/

Cursus vallen rollen volgen? Kijk verderop op deze pagina!

Ju Jutsu zou je kunnen vertalen als de "zachte Kunst". Zacht voor de beoefenaar en hard voor de tegenstander! Ju Jutsu is een oude en traditionele Japanse Krijgskunst waar praktisch alles in zit wat maar met vechten en zelfverdediging te maken heeft! Het wordt dan ook vaak de "Moeder"van alle Japanse Krijgskunsten genoemd! Om deze redenen heb ik op deze pagina dan ook mijn uitleg rondom het vallen, rollen en valbreken geplaatst.

 

 

 

 

Hier wordt (lachend?) een armklem aangezet bij Jeroen Blom tijdens een training bij Budocentrum Julianadorp! (Waki Gatame). Oude dojo aan de Lange Vliet ergens in 2000!

 

 

 

 

 

 

 

Ju jutsu wordt, zoals gezegd, wel eens de "moeder" van alle Japanse Krijgskunsten genoemd. Dat heeft natuurlijk een reden! Ju jutsu bestaat uit basistechnieken uit het Karate, judoworpen, verwurgingen, armklemmen, kickbokstechnieken en uit technieken die in Judo verboden zijn als het om wedstrijden gaat. Ju jutsu wordt als krijgskunst eigenlijk getraind op een sportieve manier waarbij alle technieken aangeleerd worden die bekend zijn bij de leraar en de bond waar zij voor uitkomen c.q. onder werken!

Ju jutsu is eigenlijk de correcte Japanse benaming voor wat wij kennen als Jiu-Jitsu! Ook wordt het wel eens Nihon Ju Jutsu genoemd (Japans Ju-jutsu). Ook is er een verbastering opgetreden in de "foenetische" vertaling van de Japanse karaktertekens die Ju en Jutsu ( zacht en kunst) betekenen qua uitspraak! "Djoe-Djoetsoe"! Vandaar dat Jiu-Jitsu meer de moderne "westerse"variant is!

In Nederland wordt Jiu-jitsu vooral bedreven onder auspicien van de JBN. Er wordt gewerkt onder het E-Bo-No Plan. Dit trainings- en lesprogramma werd bedacht en opgezet door de heren Mario Den Edel en Wim Boersma ergens in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Ook het E-Bo-No Kata is door hen bedacht en geintroduceerd in dezelfde periode. Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor een opbloei van Jiu-jitsu in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Er zijn natuurlijk wel meer organisaties die Jiu-jitsu of Ju Jutsu doen, zoals de SJK (stichting Japanse Krijgskunsten) en de IMAF (International Martial Arts Federation) of de WJJF (World Jiu-Jitsu Federation).

 

Wat velen niet weten is dat Maurice van Nieuwenhuizen een van de eerste pioniers was in Nederland van het ju jutsu en de bedenker is van de Dick Bos boekjes die zo populair waren in het midden van de 20ste eeuw. Er zijn zelfs kranten geweest die er een stripverhaal in vervolgen van maakten. Leuk om dit in animatie op mijn site te kunnen plaatsen als eerbetoon aan deze man!

 

 

 

 

Karatewedstrijd

Enkele tekeningen van Oude Japanse Samurai in verschillende voorstellingen!

Dames Karate (Shuri-Ryu!)

 

Vallen, valpreventie, rollen en valbreken (Ukemi Waza)

Bij voldoende deelname zal een cursus worden gegeven waarin men alleen maar bezig is met (leren) vallen/valpreventie en rollen in allerlei vormen waarbij voor de jeugd andere vormen en spelvormen worden gebruikt dan bij volwassenen, maar ook weer apart bij de oudere deelnemer! Nadat men deze cursus heeft gevold weet men precies wat er gebeurt als men eens valt en hoe te voorkomen is dat men ernstig letstel oploopt! Zie voor meer info over vallen onderstaande tekst en plaatjes en nadere uitleg! Bij aanvang van het nieuwe seizoen (september 2011) zal hiermee reclame worden gemaakt in de krant en in het Ipponnieuws en worden er ook demo's gegeven in deze materie!

Bij veel Budostijlen speelt het vallen/rollen en valbreken een prominente rol. Denk hierbij maar aan Judo, Ju-jutsu, Karate-jutsu, Aikido enz. In het rollen en vallen kennen we de volgende hoofdgroepen (qua richting):

Voorwaartse richting (ma ukemi)

Links ziet u de voorwaarste Judorol.                                      Rechts ziet u de Platte val voorover

                 De losse val en de zweefrol los van de grond horen ook tot deze groep!

 

 

 

De hier afgebeelde Gif-plaatjes worden verzorgd door Judoinfosite.nl. Hartelijk dank!

 

 

Achterwaartse richting (ushiro ukemi). Dit is een plaatje van een val zonder doorrollen!

Met en zonder doorrollen

 

 

 

 

 

Zijwaartse richting ( yoko ukemi) Dit is een plaatje met Gestrekt lichaam.

Met en zonder rol

 

 

 

 

Het valbreken is vaak bedoeld (in de Martial Arts!) om jezelf te kunnen redden als je bijvoorbeeld op de grond wordt geworpen door een tegenstander of als ontsnapping uit een klem door mee te geven in de richting van de uitgevoerde klem en in die richting weg te rollen zoals bij Aikido en Ju Jutsu. Bij Judo wordt vaak hard op de mat afgeslagen met de armen en handen. Op straat of andere harde oppervlakken kan dat ook wel, maar-----! Buiten op straat en binnen op harde vloeren doet afslaan natuurlijk wel meer pijn aan armen en handen dan wanneer je op een tatami valt en afslaat!!!!!!

Bij Aikido en Ju Jutsustijlen wordt daarom ook eigenlijk niet echt afgeslagen, maar wordt het lichaam als het ware veranderd in een ronde vorm welke wegrolt en op die manier de (kinetische) energie weg laat vloeien zodat men hierna zonder gevaar op kan staan. Er is dus duidelijk een verschil tussen de wedstrijdsport Judo en de Jutsustijlen. Bij Judo kan men nou eenmaal op een relatief zachte mat (tatami) vallen en afslaan en bij de Jutsuvormen gaat men ervan uit dat je altijd op een harde en of scherpe ondergrond kan vallen en dat is de reden voor het grote onderscheid tussen wedstrijdsporten en krijgskunsten!

Vallen thuis/op school/op het werk. Het beoefenen van een sport als Judo, Ju Jutsu, Aikido enz. is tevens erg aan te bevelen voor kinderen zowel als volwassenen om ook buiten de sportschool/dojo hen te kunnen behoeden voor allerlei nare blessures, of erger! Zelf doe ik aan Judo sinds 1964 en de andere budosporten (welke ik vernoem op andere pagina's van deze site!) die ik beoefen sinds 1984. Ik geef les in Budo sinds 1993. In die tijd heb ik veel kinderen, maar ook volwassenen, gezien die een grotere of kleinere achterstand hebben in hun fijne- en grove motoriek. Eigenlijk zijn er nog teveel kinderen c.q. jongeren, die veel te weinig bewegen. Ze zitten thuis teveel achter de computer of voor de televisie waardoor ze dus een achterstand oplopen t.o.v. van hen die wel veel sporten en of veel buiten spelen! Hierdoor heeft deze groep mensen een grotere kans op blessures en/of blijvend letsel als men tijdens ongelukjes eens op de grond valt!

Kinderen veilig leren vallen op zo jong mogelijke leeftijd, is de basis tot het voorkomen van veel narigheid door valongelukken en daarmee dure medische behandelingen!

Eigen ervaringen met vallen: Zelf val ik ook weleens. B.v. als het glad is op straat! In Amsterdam ben ik eens met de handen in mijn zakken (Koud---!) uitgegleden in de smeltende sneeuw op het Damrak. Ik viel zo snel achterover dat ik mijn handen niet eens meer uit mijn zakken kon halen! Wel kon ik nog door mijn knieen zakken en mijn rug rond maken en de kin op mijn borst brengen! Hierdoor werd ik als het ware rond als een wiel en ik stond zonder enige blessure weer op. Ik was toen ook al over de vijftig jaar oud. Ik weet zeker dat ik heel wat meer ellende opgelopen had zonder mijn Budo-achtergrond van meer dan veertig jaar! Inmiddels ben ik de vijftig jaar ruim gepasseerd maar als ik mijzelf vergelijk met iemand van mijn eigen leeftijd die niet aan martial arts doet, of gedaan heeft, dan ben ik erg blij dat ik al deze jaren geinvesteerd heb in deze vormen van martial arts. Als ik struikel of val, dan overkomt mij zelden iets. Of ik rol weg--------of, bij een niet te vermijden platte val voorover, draai ik het gezicht weg van de grond en vang ik mijn val op op de platte handen en onderarmen, houdt mijn achterste iets van de grond en de benen (als het kan!) iets uit elkaar. Het enige wat er dan kan gebeuren is dat ik wondjes in de handpalmen krijg. Maar de rest blijft in ieder geval heel! Mocht ik onverhoopt achterover vallen dan maak ik in de val mijn lichaam rond als een bal (door door de knieen te zakken!) met de armen bij mijn hoofd (ellebogen naast het hoofd, handen bij de oren) en probeer ik al rollend tot stilstand te komen. Ik val in elk geval niet als een plank op de grond en dat is al heel wat! In oktober 2006 stapte ik op mijn fiets, zette af en reed weg. Ik moest direct een bocht maken naar rechts en dit lukte net niet en ik kwam met mijn voorwiel in de ijzerdraad met paaltjes die als afzetting van onze dojo dient. Ik wilde voorover wegrollen maar helaas bleef mijn linkervoet haken in de sporttas die aan mijn stuur hing. Dus moest ik een platte val voorover in de bosjes van de tuin maken. Ook nu weer stond ik op, zette het stuur van mijn fiets recht en kon mijn weg vervolgen zonder blessures.

 

Oefenen van rollen en vallen (Alle oefeningen links en rechts uitvoeren!)

Voorwaarts kan men o.a. een judorol maken. Deze begint bij de hand/arm welke men licht gebogen houdt terwijl men onder de (achterste!) schouder doorkijkt naar achteren. De voorste schouderpunt wijst in de richting waarin men wil wegrollen! Men mag nooit over het hoofd c.q. de nek rollen!!! Dit om blessures aan hoofd, nek en ruggegraat te vermijden. Men kan in de voorwaartse richting ook een zweefduik maken waarbij men tijdelijk het contact met de grond verliest, men zweeft even los van de grond. Ook kan men een losse rol/val maken in deze richting. Men maakt dan vrijwel terplekke een judorol in de lucht. Deze twee oefeningen vind ik alleen geschikt voor de wat geoefender budoka! Hiernaast bestaat ook nog de platte val voorwaarts. Men valt dan plat voorover op de grond waarbij men valt op de gestrekte onderarm met het gezicht zijwaarts gericht. De benen staan hierbij licht uit elkaar en de tenen van de voeten staan in de mat. Ook moet men het achterwerk iets van de mat houden. De Ju jutsu- en Aikidorol voorwaarts zijn iets anders omdat deze een iets ander doel beogen vanwege hun achtergrond. Deze verschillen moet men echter onder deskundige leiding van goede leraren zelf ervaren in een dojo van een sportschool of vereniging! Dit geldt ook voor de achterwaarts gerichte rol!

Plaatje judorol lijnen rolrichting

Hiernaast ziet u een plaatje dat ik op het internet gevonden heb. Hier laat men de lijn zien via welke men moet rollen. Als je dus een voorwaartse rol maakt over de rechterkant van het lichaam, probeer dan in je gedachten de lijn voor je te zien die op de tekening WIT gekleurd is! Begin de rol met de pinkzijde van de hand en neem een punt voor je op de vloer en zet de rechterhand schuin voor je op de grond, zet de linkerhand er vlak voor. Zet de rechter schouderpunt in de richting waar je heen wilt vallen en kijk onder je linkerschouder door naar achteren. Zet met het linkerbeen af en zwaai dit been over je hoofd naar voren en rol over de rechterzijde door naar voren. Tijdens de rol moet je ook proberen uit te ademen.

Kin op de borst tijdens de rol!

Als het goed is rol je als een bal over de vloer weg en houdt je contact met de vloer tijdens de gehele rol. Zorg ervoor dat je hoofd en de nek de vloer NIET raken!

Aan het einde van de rol kun je ervoor kiezen om direct op te staan maar ook om te blijven liggen. Hiervoor moet je toch wel les krijgen van goede leraren want het duurt wel een tijd voor je alle vormen van rollen en vallen onder de knie hebt.

 

 Klik hier voor meer plaatjes over vallen! Deze site heet "snel en lenig".

Toch een leuke pagina over vallen met een iets afwijkende beschrijving over de methode!

 

 

Achterwaarts wordt meestal een judorol gemaakt waarbij men op de voetzolen van beide voeten in een min of meer gehurkte positie begint. Hierna rolt men achterwaarts weg met de kin op de borst. Ook hierbij moet men kiezen voor het rollen over een van beide schouders. Rol nooit over de nek en zorg dat het hoofd de mat niet raakt! Hiernaast kan men nog kiezen voor de zogenaamde aikidorol. Hierbij wordt een voet (met de rug van die voet op de grond) haaks achter het lichaam op de grond geplaatst. De andere voet blijft normaal op de grond en staat voorwaarts gericht. Men plaatst beide handen voor zich richting de schouder van de voorste voet. Al kijkend naar de handen rolt men achterwaarts over de schouder die hoort bij de staande voet en knie.

Zijwaarts kan men ook een rol maken die lijkt op de voorwaarts gerichte rol. Neem in gedachten een grote bal in de handen en houdt die voor je terwijl de armen er omheen geplaatst zijn in zijwaartse richting. Rol nu rechts of links zijwaarts weg en houdt de armen zoals hiervoor genoemd. Kijk in de andere richting als waar je heen rolt. Houdt ook nu weer hoofd en nek vrij van de grond.

Men kan ook zijwaarts een val maken d.m.v. met gestrekt lichaam naar 1 kant te vallen (links of rechts). Met moet tijdens de val als men bijna op de grond terecht komt, met de gehele arm (van de vingers tot de schouder!) afslaan op de grond. Zorg ervoor dat je op 1 zijde terecht komt met het been dat het eerst de grond raakt, gestrekt en het andere been met de bal van de voet op de grond en gekromde knie recht omhoog. Op deze manier eindig je ook vaak, na een schouder- of heupworp, op de tatami! Ook hier geld weer; dit kan alleen op de tatami en NIET op straat!

 

U ziet; bij het beoefenen van Ju-jutsu, Judo, Aikido en andere Budostijlen waarbij men moet vallen c.q. rollen, komt heel wat kijken, juist omdat men zich veilig moet kunnen stellen door dat vallen en rollen! Ik vind het dan ook heel belangrijk om beginnende budoka vanaf het eerste begin op een verantwoorde wijze de val- en rolkunst bij te brengen. Hoe jonger men begint hoe beter.

Aanleren: Mijn eigen leerlingen laat ik vaak oefenen (vooral in het begin!) met een grote bal van een zachte kunststof. Hier "plak" ik ze dan als het ware omheen en laat ze dan met bal en al over de vloer rollen. Daarna begin ik met oefeningen laag bij de grond (op de knieen!). Hierna wordt vanuit een staande positie gerold en daarna wordt er geoefend met een lopende persoon die dan gaat rollen en als laatste via een aanloop. Om het af te maken wordt er dan nog over lage en hoge bokken gesprongen en gerold. Parallel hieraan begin ik ook direkt met de achterwaartse rol aan te leren. Vaak zie je dat achterwaarts rollen gemakkelijker aan te leren is dan voorwaarts. Bijna in elke les bij de jeugd wordt aandacht besteed aan het valbreken (ukemi waza). De achterwaartse val wordt eerst aangeleerd ZONDER doorrollen! Pas daarna (als dat goed gaat!) rolt men door via de linker- of de rechterschouder! Het ontstaan van valangst is gelijk aan het ontstaan van faalangst en wordt door verantwoord aanleren van vallen en rollen (ook door spelvormen!) vermeden en voorkomen!!!

Belangrijke aanwijzingen: Let er vooral op, als u voor zichzelf oefent, dat uw hoofd nooit de grond raakt. Men rolt altijd over een schouder en nooit via hoofd en nek!!! Ook is het erg belangrijk om tijdens een val/rol uit te ademen. Hierdoor kunt u ontspannen rollen waardoor u b.v. ook minder snel hoofdpijn krijgt. Als iemand met ingehouden adem valt c.q. rolt, wordt de lucht in de longen en de hersenen als het ware gecomprimeerd, waardoor u halverwege een les met veel rollen en vallen, last krijgt van hoofdpijn! Verwar een judo- c.q. aikidorol, ook nooit met een koprol die men bij b.v. gymnastieklessen op school vaak leert! Veel kinderen gaan dan op hun hoofd staan en rollen/vallen dan door. Dit vind ik als Budoleraar erg gevaarlijk. Veilig vallen is een must en en eerste vereiste. Tijdens veel valsituaties (in de val!) moet men de kin naar de borst bewegen en de nekspieren even stevig aanspannen om te voorkomen dat het hoofd op de grond klapt. Zeker als men worpen oefent op de tatami waarbij de valpartner de val oefent terwijl de ander zijn worp oefent, moet men hierop letten.

Er komt nog veel meer kijken bij het aanleren van het valbreken maar dat moet men toch echt leren tijdens de lessen van een goede leraar in een van deze takken van de Budosport! Mede om bovengenoemde redenen vind ik het van vitaal belang dat men les krijgt van rijkserkende leraren. De kwaliteit van die lessen wordt als het ware door de staat gegarandeerd. Ook hebben rijkserkende leraren jarenlang les gehad in bovengenoemde aandachtspunten!

Judoinfosite Valbreken ----------Yos Lotens website (veilig vallen!)

Budo kan men alleen leren door het te beleven!

Dit is een plaatje van de site van Yos Lotens. Deze site staat vol met artikelen over vallen! Ook meer informatie over dit boekje. uitgeverij: Elmar. ISBN 90 389 1656 6. Prijs: EUR 13,50

Alle ouders van kinderen, van peuter tot een jaar of 18, zelfs aanstaande ouders, kunnen erg veel aan dit boekje hebben! Als Budosportleraar beveel ik dit boekje van harte aan bij een ieder die geinteresseerd is in de geheimen van vallen en het voorkomen van blessures zowel in de sport als op het werk of op school als in thuissituaties.

Ik zou zeggen: kijk eens op zijn site en klik op het media-archief en bekijk de video-items eens op je PC. Ik vond het zelf in elk geval erg leerzaam! Ik sta helemaal achter zijn verhaal. Je ziet ook een fragment in Holland Sport over wielrenners en hun valpartijen. Een aanrader voor iedereen die veilig wil leren vallen!

Paul Jansen                                                       

 

 

 

Raakt een kind of volwassene gewond? Kijk op: http://www.ehbo.nl/verbandsetpart.htm Dit is de officiele website van de EHBO Nederland van het oranje kruis met veel tips en een overzicht van verbandtrommels etc.!!!

 

 

 

 

Judo in de Wetenschap (overgenomen uit de Judovisie van februari 2007) Het vallen beter onderzocht

Hoe kan de Judorol breuken in de heup bij ouderen voorkomen? Dit is onderzocht door mensen als Huub Maas. Deze man werkt bij Northwestern University in Amerika. Hij is ex-judoka en bewegingswetenschapper. Hij heeft het onderzoek van de dames Groen en Weerdesteyn van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen gelezen en bestudeerd. Dit onderzoek richtte zich op de hierboven gestelde vraag. Yos Lotens, bekend als judoleraar,en schrijver van een reeks boeken over judo (de pedagogische waarde van), heeft zichzelf eveneens op de hoogte gesteld van het onderzoek. Ook hij geeft een reactie. Huub Maas zegt: Een van de eerste en belangrijkste onderdelen die we leren op judoles is het valbreken. Belangrijk omdat het lichamelijk letsel kan voorkomen. De meeste breuken in de heup bij ouderen worden juist veroorzaakt door een val! Een op de drie ouderen valt minstens een keer per jaar. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de valtechniek zoals gebruikt in het judo, de heupimpact (de kracht waarmee de heup tegen de grond botst) vermindert, maar het is nog onbekend hoe precies. Komt dit misschien door het afslaan met de gestrekte arm en de vlakke hand? Bewegingswetenschapper brenda Groen, verbonden aan de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, heeft onlangs antwoord proberen te geven op deze vraag, samen met haar collega Vivian Weerdesteijn. Vanuit gehurkte positie werden door ervaren judoka's drie verschillende valtechnieken uitgevoerd. 1). Zijwaarts op de heup vallen, waarbij de val opgevangen werd met de uitgestrekte arm, hetgeen we leren met judo zeker niet te doen!!!! 2). De judo valtechniek. 3). De judovaltechniek zonder afslaan. De judovaltechniek verlaagde inderdaad de kracht met ongeveer 30% en de snelheid met ongeveer 15% waarmee de heup tegen de grond botste. Maar er werden geen effecten gevonden van het afslaan. Dat is waarschijnlijk omdat we pas afslaan nadat onze heup de grond heeft geraakt. Daarom lijkt het erop dat het afslaan eerder de schouder en het hoofd beschermt. Hoe is de lagere heup impact bij de judovaltechniek dan te verklaren? De onderzoeksresultaten geven aan dat dit waarschijnlijk een gevolg is van het doorrollen na de eerste botsing met de grond. Hierdoor hoeft het lichaam minder snel geremd te worden. Ook wordt de kracht van de botsing uitgespreid over een groter lichaamsoppervlak en wordt de heup dus minder belast. Dit onderzoek toont aan op welke manier de judovaltechniek het breken van een heup bij ouderen zou kunnen voorkomen.Een eerste test waarbij valbreken was geleerd als onderdeel van een preventieprogramma voor ouderen in Nijmegen, gaf ook positieve resultaten!

Yos Lotens: Hetgeen wetenschappelijk is aangetoond door de dames Groen en Weerdesteijn, is zeker ook promotie voor het judo te noemen, doch is in feite oud nieuws voor de judowereld! Immers, de meeste judoka's zijn dankzij hun judobeoefening voldoende bedreven in ukemi-waza en hebben daarmee geleerd om reflexmatig te reageren op een struikeling met een val als gevolg. Het is voor hen even vanzelfsprekend dat zij geen, of vrijwel geen, letsel overhouden aan een onverwachte val. Als je als (ex) jiujitsuka, judoka of aikidoka ook in je latere leven buiten de tatami komt te vallen en je hebt geen of nauwelijks last van botontkalking, dan moet het raar lopen als je de statistieken m.b.t. tot valletsels negatief beinvloedt. Dergelijke onderzoeken zijn zeker toe te juichen en volg ik met bijzondere belangstelling, maar ik zou graag meer energie gestoken zien worden in het propageren van valtraining voor de jeugd. Tijdens de gymles op school vooral, want daar bereik je iedereen om "ongeluk nummer 1" te bestrijden. Hoe jonger je met valtraining start, hoe sneller je zult leren om te vallen zonder letsel en hoe langer je daar dus plezier van hebt. Vergelijk het maar met zwemles. En als je veilig kunt vallen of in elk geval geen valangst (meer) hebt, is de drempel naar judobeoefening (of andere vormen van Budo red.) natuurlijk een stukje lager!

Naschrift van de webmaster: Ik sta als oudere (inmiddels 57 jaar) en als nog immer actief judoka, jiujitsuka, aikidoka en karateka, volledig achter de opmerkingen en commentaren van de heer Lotens. Ook ik ben blij met bovenstaande onderzoeksresultaten. Ook ik val wel eens maar ik heb daar nog nooit iets aan overgehouden omdat ik al als jochie van negen heb leren valbreken en daar nog dagelijks mee bezig ben zowel op de tatami als daarbuiten. Dat is ook de reden dat ik dit stuk op deze pagina heb geplaatst, ik wil niet alleen de lezers van de judovisie dit laten lezen maar een ieder die er belangstelling voor heeft!

Paul Jansen (webmaster)